InPost szansą w czasie kryzysu

Sytuacja gospodarcza na świecie, jak również w Polsce sprawiła, że spółki szukają oszczędności. Przedsiębiorcy liczą na wdrożenie efektywnych i długotrwałych rozwiązań, które pozwolą wyjść z kryzysu obronną ręką. Należy jednak pamiętać, że okres osłabienia gospodarczego to niepowtarzalna szansa dla spółek, które dzięki właściwie określonym elementom rozwoju będą mogły wykorzystać swoją pozycję w walce z kryzysem.

Jaka jest recepta InPost na sukces w trudnych czasach? Inwestycje i stałe poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym wzrasta wartość firmy. InPost swoją szansę rozwoju lokuje na rynkach niszowych, niedostrzeganych dotąd przez konkurencję. Zgodnie z tą strategią jeszcze w tym roku operator będzie świadczył swoje usługi w sektorze e-commerce oferując nieznane dotychczas na polskim rynku rozwiązania technologiczne.

Każda nowa inwestycja wiąże się z posiadaniem znacznego kapitału, który umożliwi realizację projektu. W czasie kryzysu – gdy środki pozyskiwane z rynku kapitałowego są znacznie niższe od oczekiwanych, a banki niechętnie udzielają kredytów – najlepszą metodą finansowania są fundusze unijne. Firma InPost złożyła w ubiegłym roku 25 wniosków, z czego – po rozpatrzeniu jedynie pierwszych pięciu – pozyskała na rozwój innowacyjności już niemal 30 mln złotych.

Nasza działalność pokazuje, że z kryzysem można skutecznie walczyć. Rozwiązaniem są inwestycje w nowe technologie i innowacyjne systemy informatyczne, które podnoszą wartość spółki i zwiększają jej atrakcyjność rynkową. Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, niemal wszystkie spółki nadają korespondencję firmową. Optymalizacja kosztów w tym zakresie może przynieść firmie znaczące korzyści i sprawi, że nie trzeba będzie szukać innych – często drastycznych dla pracowników – rozwiązań. Zmiana operatora pocztowego może wiązać się z wygenerowaniem dodatkowych oszczędności na poziomie nawet 30-40%. Wierzymy, że dzięki podejmowanym działaniom możemy skutecznie rywalizować o polski rynek usług pocztowych.

Rafał Brzoska, Prezes Zarządu InPost

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu