ING Car Lease Polska nowym klientem itBCG

przez | 24/02/2009

Firma itBCG podpisała umowę na świadczenie kompleksowej usługi e-faktura u nowego Klienta. Wdrożenie dotyczy firmy ING Car Lease Polska. Całościowe rozwiązanie pozwoli Klientowi wytwarzać i obsługiwać elektroniczne dokumenty zamiast papierowych.

itBCG wdroży system, który będzie odpowiadał za cały proces wytwarzania, wizualizacji, podpisu, udostępniania i archiwizacji faktur w postaci elektronicznej.

Rozwiązanie wdrażane w ING Car Lease Polska, tak samo jak wszystkie poprzednie tego typu wdrożenia, jest w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami,  w szczególności z aktami regulującymi prawne aspekty wystawiania faktur elektronicznych – ustawą z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119).

Najnowsze wdrożenie itBCG umacniają pozycję firmy jako wiodącego dostawcy rozwiązań z zakresu e-dokumentów w Polsce.

Oprócz znacznej optymalizacji kosztów, które w obecnych światowych warunkach finansowych stanowią ważny aspekt wydatków w przedsiębiorstwach, nasz nowy Klient  również korzystnie wpływa na środowisko poprzez redukcję wykorzystania papieru w obrocie gospodarczym.