IncuBIT.pl – uzależnieni od innowacji

przez | 24/02/2009

W lutym bieżącego roku swoją działalność rozpoczął projekt IncuBIT.pl, będący polskim odpowiednikiem inkubatorów technologicznych, działających od 1999 roku we Francji. Każdy pomysłodawca uzyskać będzie mógł finansowanie na realizację własnego przedsięwzięcia do 200 000 EUR. Tak jak jego zachodni odpowiednicy – IncuBIT.pl, ma za zadanie wspierać młodych i innowacyjnych przedsiębiorców w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań technicznych. Młodzi liderzy w ramach akademickiej sieci innowacji i przedsiębiorczości – projektu wspólnie prowadzonego przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Instytut Netable, otrzymają niezbędne wsparcie merytoryczne i finansowe dla stworzenia optymalnych warunków realizacji ambitnych i odkrywczych idei biznesowych.

IncuBIT.pl to część szerzej zakrojonego programu mającego na celu promocję przedsiębiorczości, ale przede wszystkim stworzenie rozwiązań technologicznych o możliwie najszerszych biznesowo zastosowaniach. W tym celu – pozyskanych i wyselekcjonowanych ze społeczności incuBIT.pl – liderów wraz z ich pomysłami, Inkubator zestawiać będzie z doświadczonymi inwestorami i mentorami, którzy po pozytywnej ocenie przedstawionego projektu, czuwać będą fachowym okiem nad jego pomyślną realizacją.

„IncuBIT.pl to projekt, który ma umożliwić budowę w Polsce klimatu do rozwoju innowacji na miarę francuskiego Silicon Valley – Sophia Antipolis. Oczywiście jesteśmy na samym początku bardzo długiej drogi, ale wierzymy, że wykorzystanie potencjału jaki leży w młodych polskich ludziach w połączeniu z doświadczeniem partnerów jakich udało nam się pozyskać do projektu, może zaowocować stworzeniem w Polsce technologii i firm na miarę Skype czy Google“ – powiedział dr Jarosław Plichta, Dyrektor IncuBIT.pl.

Na początkowym etapie najważniejsze zadanie to wyłonić liderów, którzy w procesie preInkubacji stworzą technologiczne fundamenty dla późniejszych samodzielnych już przedsiębiorstw. Inkubator ma na celu przeprowadzenie ponad 60 preInkubacji na przestrzeni trzech lat. Każdy lider otrzyma niezbędne wsparcie do prowadzenia projektu – infrastrukturę techniczną, wsparcie merytoryczne, a także możliwość sfinansowania stworzenia poszczególnych modułów projektu – od prototypu do pełnej komercjalizacji.

W ramach inkubatora organizowane będą comiesięczne konferencje w formie paneli dyskusyjnych z ekspertami, połączone z prezentacją i oceną najlepiej rokujących projektów. Pierwsza konferencja planowana jest na godzinę 17:00, 26 lutego w Krakowie, w Pawilonie C, sala C na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego. Gościem Specjalnym będzie Tomasz Leśniak, HTC Area Manager East Europe, który przedstawi success story założyciela firmy HTC, którego wizja doprowadziła do rozwinięcia niezwykłych technologii realizowanych we współpracy m.in. z Google i T-Mobile.

Program wydarzenia:

  • 17.00 Otwarcie spotkania i powitanie

dr Jarosław Plichta – Prezes Fundacji UEk w Krakowie, Dyrektor IncuBIT.pl

Bartłomiej Pawłowski – Przewodniczący Akademickiej Sieci Innowacji i Przedsiębiorczości IncuBIT.pl

  • 17.15 Gość Specjalny: Tomasz Leśniak, HTC Area Manager East Europe, „Success story założyciela firmy HTC”
  • 17.50 Andrzej Różycki, TarHeel Capital, „Czego szukają VC w nowych, innowacyjnych przedsiębiorstwach”
  • 18.10 Leszek Siwik, MobileExperts, „Inkubowanie innowacyjnej technologii na przykładzie mobilnego podpisu elektronicznego”
  • 18.30 Relacja z 2009 GSMA Mobile World Congress w Barcelonie
  • 18.50 Panel dyskusyjny z udziałem prelegentów i zaproszonych gości: „Inicjowanie działalności innowacyjnej w Polsce i na świecie – dzisiaj i jutro”; Moderator panelu: Daniel Rolkiewicz, IncuBIT.pl
  • 19.40 Wręczenie nagrody rzeczowej dla najaktywniejszego uczestnika imprezy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.