Hogart wdroży Oracle Production Scheduling w firmie WIX- FILTRON

przez | 24/02/2009

Oracle Polska oraz Hogart Business Systems informują, że w firmie WIX- FILTRON rozpoczął się projekt wdrożenia systemu Oracle Production Scheduling prowadzony przez konsultantów firmy Hogart. WIX-FILTRON jest wiodącym producentem i dystrybutorem filtrów dla motoryzacji oraz przemysłu. Moduł Oracle będzie uzupełnieniem systemu klasy ERP Oracle JD Edwards, który został w tym przedsiębiorstwie wdrożony w roku 2001.

Oracle Production Scheduling jest rozwiązaniem klasy APS (Advanced Planning System); w WIX- FILTRON system usprawni proces planowania i harmonogramowania na 9 wydziałach produkcyjnych obejmujących ponad 300 centrów roboczych. Graficzny interfejs rozwiązania umożliwi przegląd harmonogramu produkcji w wielu przekrojach, co pozwoli na planowanie ciągłe, tak by maksymalnie wykorzystać dostępne zasoby. Ponadto Oracle Production Scheduling umożliwi analizy kosztowe różnych scenariuszy harmonogramów produkcji.

Najważniejszym celem projektu w WIX-FILTRON jest zwiększenie efektywności procesu planowania i harmonogramowania produkcji przy równoczesnym poprawieniu elastyczności i jakości planów, a także zmniejszeniu stanów magazynowych surowców i produkcji w toku.

“Poprzez wdrożenie APS wprowadzamy nową jakość planowania i harmonogramowania produkcji w naszej firmie. Wdrożenie APS przyniesie wiele wymiernych korzyści. Szacujemy np. zmniejszyć roboczochłonność w procesie planowania i harmonogramowania produkcji o blisko 100 godzin tygodniowo” – powiedział Piotr Dworczak, Kierownik Działu Planowania w WIX-FILTRON.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.