Czołowa firma analityczna umieszcza Oracle na „Krótkiej liście” dostawców oprogramowania do zarządzania kontami użytkowników

przez | 24/02/2009

Najważniejsze fakty:

  • Technologie obsługi kont użytkowników Oracle zostały korzystnie opisane w ostatnim raporcie sporządzonym przez firmę Burton Group „Provisioning Market 2009: Divide and Conquer”(1). Jest to potwierdzenie silnej pozycji rynkowej Oracle w tym segmencie.
  • Firma Oracle została umieszczona na „Krótkiej liście” w diagramie ilustrującym rynek narzędzi do obsługi kont użytkowników. Burton Group definiuje aplikacje klasy „user provisioning” jako „zintegrowany zestaw narzędzi służących do zarządzania cyklem życia uprawnień użytkownika.”
  • Raport przedstawia całościowy ogląd rynku, na którym dostawcy są oceniani na podstawie licznych kryteriów. Uwzględniana jest jakość produktu, jego zakres funkcji i poziom zaawansowania, udział w rynku, oferowana pomoc techniczna, usługi wdrażania, sieć partnerów i poziom zadowolenia klientów.
  • Rozwiązania Oracle Identity Manager oraz Oracle Role Manager to najlepsze w swojej klasie aplikacje do obsługi kont użytkowników i ról, które umożliwiają automatyzację procesów dodawania, aktualizowania i usuwania kont użytkowników z aplikacji czy katalogów i zapewniają zgodność z przepisami poprzez dostarczanie szczegółowych raportów dotyczących uprawnień dostępu.

Według przedstawicieli Burton Group „Poważne inwestycje przeprowadzone przez Oracle w rozwój technologii zarządzania tożsamościami pozwoliły poszerzyć możliwości pakietu produktów tej firmy”. „Ścisła zgodność ze strategią stanowi zaletę”, ponieważ „plany rozwoju oferty produktów Oracle do zarządzania tożsamością mają solidną podstawę w ogólnych planach i zamierzeniach firmy.” W raporcie podkreślono również „rozległą infrastrukturę rynkową i sieć partnerów” firmy Oracle.

(1) Burton Group: „Provisioning Market 2009: Divide and Conquer” (Rynek obsługi kont użytkowników 2009: Dziel i rządź), Lori Rowland i Gerry Gebel, 15 stycznia 2009 r.