Pomoc – tak, ale kosztem pracodawców

Zgodnie z zapowiedzią Premiera Donalda Tuska, rząd zapewni pomoc osobom, które straciły możliwość spłaty kredytu hipotecznego ze względu na utratę pracy. Kredyt taki będzie spłacany przez rok z Funduszu Pracy. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, w sytuacji spowolnienia gospodarczego środki z Funduszu Pracy powinny być przeznaczone na zatrzymanie wykwalifikowanych pracowników, a nie na finansowanie działań, które są niezgodne z celami, dla których fundusz ten powstał.

Sytuacja Funduszu Pracy uległa w ostatnich latach znacznej poprawie finansowej. Nie oznacza to, że wszystkie problemy rynku pracy zostały rozwiązane. W sytuacji spowolnienia gospodarczego pracodawcy postulują właśnie wspieranie firm i korzystanie z instrumentów umożliwiających podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez szkolenia finansowane z Funduszu Pracy.

– Dlatego zdecydowanie negatywnie oceniamy zmianę dotyczącą przeniesienia finansowania świadczeń przedemerytalnych z budżetu państwa do Funduszu Pracy, czyli funduszu tworzonego przede wszystkim ze składek pracodawców. W naszej ocenie celem działania Funduszu Pracy powinno być przede wszystkim aktywne wspieranie osób na rynku pracy – uważa Henryk Michałowicz – ekspert KPP.

Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, państwo powinno pomagać osobom w trudnej sytuacji, ale nie kosztem pieniędzy pracodawców, którzy chcą wykorzystać te środki na ratowanie miejsc pracy.

Poza tym, stan finansów Funduszu Pracy jest zależny od funduszu płac i pokrywa się z cyklem koniunktury gospodarczej. Oznacza to, że w sytuacji pogarszania się koniunktury, kiedy wzrasta zapotrzebowanie na środki Funduszu Pracy, jednocześnie maleją jego dochody. Dlatego uważamy, że korzystniejsze byłoby finansowanie Funduszu Pracy z budżetu państwa, który finansowany jest przede wszystkim wpływami z podatków obciążających konsumpcję. A ta nie podlega aż tak dużym wahaniom koniunkturalnym, jak fundusz płac. Oczywiście ustawa powinna zabezpieczać odpowiednie finansowanie zadań Funduszu.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu