Oferta banków dla organizacji pozarządowych – raport Bankier.pl i Ngo.pl

przez | 23/02/2009

Już po raz trzeci portal finansowy Bankier.pl we współpracy z portalem organizacji pozarządowych Ngo.pl przeanalizował ofertę banków pod kątem oferty dedykowanej organizacjom non-profit. Wyniki przeprowadzonego badania zostały opublikowane w specjalnym raporcie „Oferta banków dla organizacji pozarządowych”.

Organizacje pozarządowe, czyli stowarzyszenia i fundacje to ogół prywatnych organizacji działających społecznie i nie dla zysku, nie wyklucza to jednak możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, z której dochody przeznaczane są wyłącznie na dalszą działalność statutową. W pierwszym kwartale 2008 roku w Polsce zarejestrowanych było 63 500 stowarzyszeń oraz 9 500 fundacji. Zła sytuacja finansowa oraz trudności w zdobywaniu koniecznych funduszy są najczęściej wskazywanym problemem organizacji non-profit. Wyniki badań ngo.pl* wskazują, że co druga organizacja pozarządowa skarży się na zbyt rozbudowaną biurokrację oraz brak zainteresowania instytucji finansowych, mimo wielkości i potencjału sektora pozarządowego.

Portal finansowy Bankier.pl wraz z portalem ngo.pl po raz trzeci zbadał ofertę banków dedykowaną organizacjom non-profit. Efektem współpracy jest raport pt. „Oferta banków dla organizacji pozarządowych”, w którym autorzy prezentują szczegółowe informacje o trzecim sektorze oraz wyniki badania oferty banków. W 2008 roku jedynie DnB Nord oraz Bank Ochrony Środowiska miały w swojej ofercie pakiet dedykowany organizacjom non-profit.

Wyniki raportu wskazują, że zdecydowana większość instytucji finansowych proponuje fundacjom i stowarzyszeniom standardową ofertę dla małych i średnich firm, niekiedy z pewnymi udogodnieniami. Pomimo ubiegłorocznych deklaracji, oferta części banków nie została poszerzona o pakiet skierowany do organizacji non-profit. Ponadto Bank Pocztowy oraz PKO BP wycofały ze swojej oferty produkty dedykowane trzeciemu sektorowi. DnB Nord nie zmienił pakietu oferowanego organizacjom pozarządowym, natomiast Bank Ochrony Środowiska zadebiutował z nowym produktem w tej kategorii. PKO BP i Raiffeisen Bank podczas tegorocznych badań zadeklarowały, że prowadzą prace nad nową ofertą dedykowaną organizacjom non-profit, ale nie potrafią wskazać konkretnego terminu wprowadzenia pakietu.

„W Polsce jest ponad 70 000 organizacji pozarządowych, przy czym ok. 22% z nich dysponuje rocznym budżetem przekraczającym 100 000 zł, a jedynie 2 banki posiadają dedykowaną ofertę dla trzeciego sektora. Cenne są oczywiście deklaracje pozostałych banków, które oferują elastyczność dla ngo’sów i zachęcają do korzystania z produktów przeznaczonych dla MSP, jednak szkoda, że nie idą za tym zmiany w ofercie. To już trzeci raport dotyczący oferty banków dla organizacji non-profit, niestety sektor pozarządowy nadal jest niedocenianym klientem” – mówi Izabela Dembicka, z portalu organizacji pozarządowych ngo.pl.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.