M.W. Trade nagrodzona za przejście z NewConnect na GPW

przez | 23/02/2009

Firma M.W. Trade – jedna z wiodących firm wspierających finansowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na polskim rynku – została nagrodzona za pierwsze w historii przejście z NewConnect na rynek główny GPW. Tytuł przyznała spółce Kapituła Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a nagrodę – za sukces w okresie bessy – wręczono podczas uroczystej gali 19 lutego 2009 w Teatrze Capitol.

M.W. Trade to pierwsza w historii spółka, która przeniosła swoje akcje z NewConnect na rynek główny. Zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 19 grudnia 2008 roku. Cena akcji M.W. Trade na otwarciu w dniu debiutu wyniosła 2,80 zł i była o 6,5% wyższa od ceny zamknięcia na rynku NewConnect w dniu poprzedzającym przejście (2,63 zł).

„Jesteśmy dumni, że mogliśmy znaleźć się w tym elitarnym gronie spółek wyróżnionych przez kapitułę Giełdy Papierów Wartościowych. Ta nagroda to potwierdzenie słuszności naszej strategii, której kluczowym elementem było pojawienie się na rynku głównym. Przy tej okazji chciałbym raz jeszcze zapewnić naszych inwestorów i akcjonariuszy, że podstawą działania M.W Trade jest generowanie pozytywnych wyników finansowych. Wierzymy, że systematyczny rozwój spółki i stale umacniająca się pozycja na rynku firm zajmujących się finansowaniem SP ZOZ zostaną docenione i pozwolą nam dalej budować wartość i atrakcyjność firmy” – powiedział Rafał Wasilewski, prezes zarządu M.W. Trade.

Oferującym M.W. Trade jest Dom Inwestycyjny BRE Banku.

M.W. Trade zadebiutowała na rynku NewConnect we wrześniu 2007 roku, pozyskując 16,3 mln zł z niepublicznej emisji akcji. Do głównych założeń inwestycyjnych spółki należy dynamiczny rozwój działalności, zdobywanie nowych klientów wśród SP ZOZ oraz pozyskanie nowych źródeł finansowania. Strategicznym celem rozwoju M.W. Trade jest budowa wartości spółki jako podmiotu specjalizującego się w finansowaniu publicznej i prywatnej służby zdrowia, oferującego kompleksowe usługi restrukturyzacyjne, przy zachowaniu wysokich poziomów rentowności operacyjnej.