Kolejny wzrost przychodów ENEL-MED

przez | 23/02/2009

Centrum Medyczne ENEL-MED, trzecia pod względem wielkości przychodów ogólnopolska sieć medyczna w Polsce, zamknęła rok 2008 z przychodami
w wysokości 112 mln zł. Oznacza to blisko 30 proc. wzrost w stosunku do ubiegłego roku. W ciągu ostatnich 5 lat przychody spółki zwiększyły się niemal o 300 proc.

Utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu zapewniły przede wszystkim bardzo dobre wyniki sprzedaży abonamentów medycznych Enel-Care dla klientów korporacyjnych. Ich wartość w 2008 roku wzrosła o 36 proc. i osiągnęła poziom 55 mln zł. Wpływy ze sprzedaży pakietów Enel-Care obecnie stanowią 49 proc. wszystkich przychodów firmy.

Wzrost przychodów był widoczny również w pozostałych segmentach spółki – ubezpieczeń zdrowotnych dla klientów indywidualnych medi-care, szpitalnym i diagnostyki obrazowej. Dotyczy to także kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na procedury szpitalne i diagnostykę obrazową, który w 2008 r. został zwiększony do 11,5 mln zł.

Korzystne wyniki finansowe są rezultatem konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju firmy – budowy sieci własnych placówek w całym kraju, rozwoju diagnostyki obrazowej i teleradiologii oraz wprowadzaniu nowych usług. W 2008 roku ENEL-MED otworzył dwa nowe oddziały – pierwszy w Krakowie i szósty Warszawie. Wprowadził także we wszystkich placówkach w Polsce ucyfrowienie zapisu zdjęć RTG. Łączne nakłady na inwestycje zamknęły się w kwocie blisko 17 mln zł.

Plany na 2009 rok

W nadchodzącym roku ENEL-MED zamierza skupić się głównie na intensywnym rozwoju usług stomatologicznych i diagnostyki obrazowej. Zamierza także kontynuować budowę kolejnych przychodni. W bieżącym roku planowany jest oddanie do użytku pierwszego oddziału ENEL-MED w Łodzi.

Spółka będzie kontynuowała projekt budowy drugiego szpitala w Warszawie, którego dokładna lokalizacja będzie ujawniona po ostatecznym zakończeniu formalności związanych z nabyciem działki budowlanej.

W 2009 r. ENEL-MED planuje zwiększyć swoje przychody o ponad 20 proc. Spośród ogólnopolskich firm medycznych jako jedna z niewielu w tak znacznym stopniu ma zdywersyfikowaną ofertą medyczną (m.in. abonamenty medyczne dla firm, stomatologia, laboratorium protetyczne, szpital, diagnostyka obrazowa, teleradiologia, ubezpieczenia zdrowotne, centrum psychologii, centrum rehabilitacji, obstawy medyczne) oraz płatników (m.in. małe, średnie i duże firmy, publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, klienci indywidualni, NFZ, firmy ubezpieczeniowe, prywatne gabinety lekarskie i stomatologiczne).