Frost & Sullivan: Rynek usług konferencyjnych w Europe Środkowej i Wschodniej będzie się rozwijał

Przez ostatnich 15 lat światowy rynek technologii i usług umożliwiających współpracę na odległość notował stały wzrost. Pod wpływem globalizacji, lęku przed terroryzmem oraz obaw związanych z emisją dwutlenku węgla, zwiększyło się zainteresowanie  oraz wzrósł popyt na usługi telekonferencyjne.

Według Iwony Petruczynik, analityka firmy doradczej Frost & Sullivan: „Kraje regionu Europy Środkowo-Wschodniej  (Central Eastern Europe – CEE) oferują zarówno wiele możliwości, jak i wyzwań, a specyfikę każdego poszczególnego rynku należy starannie rozważyć w kontekście potencjału inwestycyjnego oraz ogólnego wpływu światowej recesji. Rzeczywiście, zapotrzebowanie na usługi telekonferencyjne w Europie Środkowo-Wschodniej wzrasta i jeżeli uda się utrzymać poziom inwestycji w obliczu światowej recesji, region ten ma szansę znaleźć się w najbliższej przyszłości w czołówce rynków.”

Z nowej analizy firmy Frost & Sullivan pt. „Rynek usług telekonferencyjnych Europy Środkowo-Wschodniej” wynika, że rynek ten wygenerował w 2008 r. przychody w wysokości 21,67 mln USD, zaś w roku 2014 wartość ta ma wzrosnąć do 217,84 mln USD.

Kluczowe rynki wzrostu dla rozwiązań telekonferencyjnych i z dziedziny komunikacji wewnątrzfirmowej w Europie Środkowo-Wschodniej to Polska – jako lider regionu – oraz Czechy, Węgry i Rosja ze względu na ich względnie dobrze rozwiniętą infrastrukturę teleinformatyczną, wysoki napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz dużą liczbę szybko rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw.

„Przed środkowo- i wschodnioeuropejskim rynkiem usług telekonferencyjnych stoją liczne możliwości i wyzwania” – zauważa Petruczynik – „Występujące między krajami różnice w poziomie rozwoju infrastruktury, absorpcji technologii i bazie potencjalnych klientów stają się coraz wyraźniejsze. Jednakże zglobalizowana gospodarka i wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych prawdopodobnie będą stanowić przeciwwagę dla tych problemów, w związku z czym nastąpi przyspieszenie wzrostu rynku telekonferencji w regionie.”

Przez wiele lat branża telekomunikacyjna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej była zaniedbywana, przy czym spółki zagraniczne prawie nie miały do niej dostępu. Teraz jednak, po integracji regionu z Unią Europejską, dokonuje się poważnych inwestycji w infrastrukturę komunikacyjną. Na przykład, procent PKB przeznaczany niedawno na branżę teleinformatyczną na Węgrzech przekroczył poziom odnotowywany w Europie Zachodniej. Silnemu napływowi bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz spółek zagranicznych towarzyszy zapotrzebowanie na szybkie i niezawodne metody komunikowania się, co kształtuje popyt na usługi telekonferencyjne w regionie.

Mimo znacznych możliwości wzrostu usług telekonferencyjnych w regionie CEE, dostawcy zdają sobie sprawę, że osiągnięcie wzrostu liczby telekonferencji związane jest z wysokimi inwestycjami w edukację klientów na temat możliwości rynku. Mała świadomość istnienia usług telekonferencyjnych wśród małych, średnich, a także większych przedsiębiorstw może opóźnić ekspansję rynkową.

Dostawcy usług, którzy chcą traktować Europę Środkowo-Wschodnią jak inwestycję długoterminową, oczekują znacznych zysków. Ponadto największe problemy wiążą się z technologiami telekonferencyjnymi opartymi na protokole VoIP – ze względu na względnie słabą infrastrukturę telekomunikacyjną w regionie.

„Nastąpił jednak wyraźny postęp w usprawnieniu infrastruktury telekomunikacyjnej, niezbędnej do telekonferencji w dużych miastach regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Gwarantuje to poprawę i zwiększenie dostępności tych usług dla klientów” – twierdzi Petruczynik. “Z drugiej jednak strony biznesmeni w tym regionie wciąż z nieufnością odnoszą się do bardziej zaawansowanych technologii telekonferencyjnych, ponieważ wolą tradycyjne spotkania twarzą w twarz lub podstawowe konferencje audio.”

Propagowanie wiedzy o korzyściach płynących z usług telekonferencyjnych powinno stanowić priorytet dla dostawców kierujących swoją ofertę do krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Obniżenie kosztów, chociaż uznaje się je za główną motywację dla przyjęcia nowych technologii w zakresie usług telekonferencyjnych, to tylko jedna z wielu oferowanych korzyści. Poprawa wydajności, oszczędność czasu oraz możliwość poprowadzenia spotkania z dowolnego punktu na świecie – to kolejne zalety usług telekonferencyjnych.

„Jednakże kluczem do pomyślnego wdrożenia usług telekonferencyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest zlokalizowany system wsparcia” – zauważa Petruczynik. „Region Europy Środkowo-Wschodniej posiada szereg języków i kultur, a jeden język (w większości przypadków angielski) nie będzie tu skuteczny w związku z tym, że wielu pracowników mniejszych spółek słabo zna języki obce.”

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu