2008 – bardzo dobry rok Śnieżki

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. opublikowała skonsolidowany raport za IV kwartał 2008 roku.

Grupa Kapitałowa zamyka rok 2008 z przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na poziomie 522 mln zł, co oznacza dynamikę rzędu 110,1% w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Na wynik złożyły się rosnąca – w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego – sprzedaż w Polsce (wzrost o 9,1%), oraz sprzedaż zagraniczna, która wzrosła aż o 12,4%.

W 2008 roku Śnieżka odnotowała także znaczny wzrost zysku na działalności operacyjnej. W raportowanym okresie wyniósł on 60,2 mln zł, co przekłada się na dynamikę na poziomie 115,5% w porównaniu z rokiem 2007. Większy jest także zysk netto, który wyniósł 36,7 mln zł (35 mln zł w 2007 roku).

Wzrost przychodów i zysku netto ma również wpływ na politykę dywidendy.
W poprzednich latach Śnieżka wypłacała 25% zysku w formie dywidendy, obecnie około 50% zysku. W 2008 roku Śnieżka wypłaciła dywidendę
w wysokości 1,1 zł na akcję.

Śnieżka wzmacnia swoją pozycję za granicą. Grupa zwiększa produkcję
na zagranicznych rynkach: o 32% na rynku ukraińskim i 42% na rynku białoruskim. Planowane są również dalsze działania prorozwojowe na rynku rumuńskim. Zgodnie z przyjętymi założeniami, znaczna część zysku przeznaczana jest na inwestycje np.: szacowana wielkość nakładów
na budowę fabryki w Rumunii to 5 mln euro.

W sierpniu Śnieżka rozpoczęła skup akcji własnych, który potrwa do września 2009. W tym czasie Spółka – uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – może nabyć do 1,38 mln akcji,
tj. do 10% kapitału, na GPW i poza rynkiem giełdowym. Do dzisiaj spółka nabyła 168 tys. akcji za 4,4 mln zł.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu