Konferencja „Rewolucja w finansach”

18 lutego w siedzibie Agory odbyła się konferencja z cyklu „Rewolucja w finansach”. Spotkanie zorganizowano pod hasłem „Edukacja finansowa – moda czy konieczność? Czy kryzys zmieni świadomość finansową Polaków?”. Odpowiedzi na te pytania poszukiwano między innymi  w mediach.

W dobie pogłębiającego się kryzysu trafia do nas coraz więcej informacji o ekonomicznych przyczynach i skutkach złej sytuacji gospodarczej. Konferencja była próbą odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób kształtowana jest świadomość Polaków na temat kryzysu oraz jaki wpływ na decyzje i percepcję społeczeństwa mają media, piarowcy i instytucje finansowe.

Analiza mediów wskazuje na materiały o kryzysie gospodarczym w prasie o różnym profilu. Dzisiaj już nie tylko media finansowe czy ekonomiczne są zainteresowane tematyką sytuacji gospodarczej.

– Kryzys to produkt medialny. Jest tematem bardzo interesującym dla mediów, gdyż silnie związanym z emocjami. Mamy do czynienia z kryzysem realnym, który bezpośrednio dotyka wszystkich. I choć jego oddziaływanie nie jest jeszcze tak silne, to już wkrótce jego skutki będą mocniej odczuwalne. Dynamika obecnej sytuacji gospodarczej jest widoczna również w charakterze przekazów medialnych. O ile w początkowym etapie kryzysu publikacje miały w większości neutralny, a nawet uspokajający ton, tak teraz odnotowuje się coraz więcej materiałów o wydźwięku negatywnym. Często brakuje refleksji, jakie konsekwencje mają takie pesymistyczne komentarze dla społeczeństwa, jak bardzo wpływają na pogorszenie nastrojów ekonomicznych – mówił Sebastian Bykowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny PRESS-SERVICE Monitoring Mediów sp. z o.o.

W styczniu 2009 roku odnotowano prawie 12 tys. publikacji prasowych zawierających słowo „kryzys”. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się także kanały telewizyjne o tematyce biznesowej. Pojawiło się wiele wypowiedzi eksperckich zarówno w mediach drukowanych, jak i elektronicznych. Zdarzało się jednak, że ci sami eksperci w ciągu jednego dnia przedstawiali opinie, które  były ze sobą sprzeczne. Powstaje pytanie – którym wypowiedziom powinien wierzyć odbiorca? Badanie wskazuje również, że większość materiałów na temat złej sytuacji w kraju pojawiła się w mediach regionalnych i prasie kolorowej. Wiele z nich ma charakter poradnikowy – jak przetrwać ciężki okres, jak planować wydatki, czy też jak oszczędzać. Rodzi się jednak wątpliwość, czy tego typu materiały mogą odgrywać wiodącą rolę w edukacji polskiego społeczeństwa w zakresie finansów czy ekonomii? Warto podkreślić, że także tabloidom tematyka kryzysu nie jest obca, a charakter przekazów przyjmuje w tym przypadku formę sensacji czy newsa.

Edukacja finansowa Polaków w obliczu obecnego kryzysu gospodarczego wydaje się być koniecznością. Media, pełniąc funkcję kreatora rzeczywistości, odgrywają w tym procesie kluczową rolę. Patrząc jednak na charakter przekazów medialnych, zastanawiające jest, czy kształtowanie ekonomicznej świadomości Polaków nie przybiera jedynie formy tendencji i mody, sprowadzając temat kryzysu do roli produktu medialnego?

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu