Centrum Klima wyróżniona za pierwszy debiut na rynku głównym w 2009 roku

przez | 20/02/2009

Centrum Klima – lider w segmencie wentylacji i klimatyzacji w Polsce – otrzymała nagrodę za pierwszy debiut na rynku głównym GPW w 2009 roku. Kapituła Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wyróżniła spółkę za sukces w okresie bessy. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 19 lutego 2009 w Teatrze Capitol.

„Jest nam niezmiernie miło znaleźć się w zaszczytnym gronie spółek wyróżnionych przez Zarząd GPW. Naszym priorytetem jest konsekwentne rozwijanie firmy i inwestowanie pozyskanego kapitału. Dlatego też nagroda za pierwszy debiut na rynku głównym w 2009 roku utwierdza nas w przekonaniu o słuszności obranej przez nas strategii działania. Dążymy do tego, by wzmocnić wartość i atrakcyjność firmy dla naszych akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów. Wyróżnienie to niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia prestiżu marki Centrum Klima. Dzięki nieustannym inwestycjom, m.in. w rozbudowę kompleksu produkcyjno-logistycznego w Wieruchowie, pozycja spółki będzie dalej się umacniać” – mówi Marek Perendyk, prezes zarządu Centrum Klima S.A.

Przyjęta przez Centrum Klima strategia rozwoju od początku zakładała przejście na rynek regulowany GPW. Wynikało to głównie z potrzeby zwiększania płynności walorów. Akcje spółki zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu 6 stycznia 2009 ceną o 15,49% wyższą od kwoty zamknięcia na rynku NewConnect dzień wcześniej. Centrum Klima była pierwszym w 2009 roku debiutantem na głównym parkiecie giełdy i drugą w historii firmą zmieniającą rynek notowań z NewConnect na rynek główny GPW.

Obecnie – poza Centrum Klima – na GPW nie jest notowana żadna inna spółka bezpośrednio reprezentująca sektor HVAC (ang. heating, ventilation, air-conditioning). Biorąc pod uwagę perspektywy tej branży oferta Centrum Klima jest ciekawą alternatywą dla inwestorów, w tym przede wszystkim dla inwestorów instytucjonalnych.

Centrum Klima osiągnęła narastająco po czterech kwartałach przychody w wysokości 75,8 mln zł, co oznacza wzrost o 5,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk netto wyniósł 7,7 mln zł.

Przychody firmy za IV kwartał wzrosły o 4,2% i osiągnęły wartość 18,6 mln zł. Zysk netto spółki ukształtował się na poziomie 1,3 mln zł. Firma charakteryzuje się wysokimi wskaźnikami rentowności: EBITDA w IV kwartale 2008 wyniosła 14,2%, a rentowność netto 6,8%.