Assistance w czasie dekoniunktury

Dla branży assistance kryzys finansowy może okazać się szansą na rozwój. W czasie dekoniunktury klienci bardziej niż dotychczas będą potrzebować bliskości, dostępności i opieki. Przodujące firmy assistance, dzięki swojemu doświadczeniu, dużemu portfelowi klientów i sprawdzonym usługodawcom są w stanie zapewnić swoim kontrahentom minimalizację kosztów i jakość niezbędną do utrzymania klientów.

Mimo że wciąż jest zbyt wcześnie, by analizować bilans zysków i strat dla firm assistance w kryzysie, to obecna sytuacja nie zapowiada ograniczenia przychodów spółek działających w tym sektorze. Istnieje szereg przesłanek, które pozwalają  największym dostawcom assistance działającym w Polsce ze spokojem patrzeć w przyszłość. Pierwszym z czynników potwierdzających tę tezę jest kształt polskiego rynku assistance. Najpopularniejszym sektorem usług pomocowych w naszym kraju są świadczenia komunikacyjne. Stale zwiększająca się liczba aut w Polsce, w tym w dużej mierze tych używanych, powoduje, że ta część rynku nie jest zagrożona spadkiem. Kierowcy obligatoryjnie ubezpieczają swoje auto w zakresie OC, wybierając często rozbudowane pakiety wraz z assistance. Kolejnym ważnym elementem specyfiki polskiego rynku jest fakt, że największymi klientami instytucjonalnymi firm assistance są towarzystwa ubezpieczeń majątkowych, które mają się dobrze pomimo kryzysu. Nawet przekształcenia własnościowe w tej branży są raczej czynnikiem wpływającym na zwiększenie popularności usług assistance. Nowi właściciele firm ubezpieczeniowych weryfikują bowiem i stale uzupełniają ofertę produktową przejętych spółek, aby zdobyć jeszcze większą przewagę rynkową. Dołączanie serwisów assistance do ubezpieczeń jest ważnym elementem zwiększania konkurencyjności. Usługi te uważane są za produkty efektowne i przyciągające uwagę klientów. Dzięki temu największe firmy assistance są dostawcą narzędzi, które mogą okazać się kluczowe podczas kryzysu w walce o utrzymanie dobrych wyników finansowych i staraniach o zdobycie większej części rynku.

Firmy assistance w dobie kryzysu mogą liczyć zarówno na zdobywanie nowych klientów jak i rozwój dotychczasowych kontraktów. Inter Partner Assistance odnotowało wśród swoich partnerów oferujących ubezpieczenia tendencję do zwiększenia zakresu assistance dla poszczególnych produktów. Przykładem może tu być PZU Życie, które zdecydowało się dołączyć do oferowanych przez siebie grupowych ubezpieczeń pracowniczych oraz ubezpieczenia Pełnia Życia rozbudowanego pakietu pomocowego.

Dla liderów w branży assistance kryzys daje również możliwość pozyskania kolejnych klientów spośród towarzystw ubezpieczeniowych. Firmy te, chcąc ograniczyć koszty, poszukują kontrahentów zapewniających minimalizację wydatków. Największe spółki assistance, dzięki skutecznym mechanizmom kontroli kosztów, silnej pozycji negocjacyjnej wobec podwykonawców, dużej wiedzy na temat usługodawców z całego świata, zapewniają wyższą efektywność finansową. Elementy te będą miały kluczowe znaczenie w sektorach najbardziej narażonych na negatywne skutki kryzysu w gospodarce. Częścią rynku, na którym istnieje wysokie prawdopodobieństwo poważnego wpływu złej koniunktury gospodarczej, jest turystyka. W związku ze spadkiem siły nabywczej klientów indywidualnych, może spaść również liczba wyjazdów turystycznych a wraz z nimi ubezpieczeń podróżnych. Ubezpieczyciele działający na tym rynku w tak niesprzyjających okolicznościach nie mogą pozwolić sobie również na utratę zaufania biur podróży i turystów indywidualnych. Wynika z tego konieczność zapewnienia wysokiej jakości w zakresie komisarycznej likwidacji szkód i realizowanego assistance. Przykładem potwierdzającym taką tendencję jest decyzja największego ubezpieczyciela w Polsce z zakresu ubezpieczeń podróżnych czyli Towarzystwa Ubezpieczeń Signal Iduna Polska S.A., które obsługuje aż 65% rynku tour operatorów. Wśród powodów nawiązania współpracy z Inter Partner Assistance przedstawiciele tej firmy wymieniają potrzebę likwidacji szkód i assistance na najwyższym światowym poziomie.

Nie tylko komunikacja i podróże

Assistance to, poza likwidacją szkód komunikacyjnych i podróżnych w ramach umów z ubezpieczycielami, również szereg świadczeń oferowanych do różnych usług i produktów innych przedsiębiorstw. W tym przypadku jego funkcja polega również na zwiększeniu przewagi rynkowej ale głównie poprzez zwiększenie atrakcyjności produktów i komplementarności oferty. Takie działania mogą okazać się pomocne nawet w branżach najbardziej dotkniętych kryzysem, gdzie zdobycie klientów jest coraz trudniejsze. Przekładem mogą tu być producenci samochodów tacy jak Renault, którzy wciąż dołączają rozbudowane pakiety assistance do gwarancji udzielanych na sprzedawane i serwisowane przez siebie pojazdy. Innym obszarem, borykającym się ze spadkiem popytu wśród klientów, w którym możliwe jest wykorzystanie assistance do zwiększenia sprzedaży, jest branża nieruchomości. Deweloperzy, którzy już teraz sięgają po niekonwencjonalne kroki, by przyciągnąć chętnych do kupna mieszkań (pożyczki na wkład własny do kredytu mieszkaniowego) mogą również zwiększyć atrakcyjność oferty dodając do nich usługi pomocowe home assistance. W ramach takich pakietów kupując mieszkanie możemy liczyć na szereg usług zarówno medycznych jak i technicznych, związanych np. z naprawą drobnych usterek lokalu, naprawą bieżących awarii instalacji domowych czy też AGD/RTV.

Niepewna sytuacja na rynkach finansowych ma również wpływ na budzące ostatnio duże zainteresowanie pakietów bancassurance. Konkurencja wśród banków, mająca na celu pozyskanie i utrzymanie klientów, jest widoczna już od dłuższego czasu zarówno w reklamach jak i ofercie (chociażby w zakresie oprocentowania). Teraz, gdy wiele osób rezygnuje z inwestowania swoich pieniędzy w funduszach na rzecz mniej ryzykownych lokat, pojawia się kolejna szansa na rozwój dla renomowanych firm assistance. Wynika to z faktu, że właśnie do lokat, rachunków czy tez kart bankowych najłatwiej można dodać ubezpieczenie. Gdy oprocentowanie tych ofert osiąga już swoje maksimum, a następnie zaczyna spadać, to właśnie bancassurance może okazać się kolejnym narzędziem do utrzymania lub przekonania nowych klientów.

Prognozy dotyczące barwnego rozwoju assistance w czasie dekoniunktury mogą nie spełnić się w całym poruszonym tu zakresie. Wszystkie te czynniki pozwalają jednak śmiało przypuszczać, że problemy wynikające z kryzysu o obecnej sile raczej nie zakłócą rozwoju najlepszych firm assistance – choć na pewno zaostrzą ich wzajemną konkurencję.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu