Wyniki BNP Paribas za 2008 rok: 3 miliardy euro zysku netto

Grupa BNP Paribas osiągnęła w 2008 roku zysk netto wartości 3,02 mld euro. Na tak wysoki wynik pomimo kryzysu wpłynęły w sposób znaczący dochody bankowości detalicznej oraz zarządzania aktywami.

Przychody grupy BNP Paribas w 2008 wyniosły 27,3 miliardów euro, jedynie o 11,8% mniej w stosunku do ubiegłego roku. Dzięki konsekwentnej polityce ograniczania wydatków, koszty operacyjne udało się zmniejszyć do poziomu 18,4 miliardów euro (-1,9% w porównaniu z rokiem 2007). Trudna sytuacja rynkowa spowodowała natomiast znaczny wzrost kosztów ryzyka, które wyniosły 5,7 mld euro, to jest trzykrotnie więcej niż w roku ubiegłym. Gwałtowne wahania na rynkach finansowych i kapitałowych odbiły się na rezultatach bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, udało się jednak utrzymać wysoką jakość portfela kredytowego i niską w porównaniu z innymi bankami podatność na kryzys.

Wskaźnik kapitału podstawowego “tier 1” zwiększył się w porównaniu z rokiem 2007 i wyniósł 7,8 % ( wobec 7,3% w 2007), a dzięki pomocy udzielonej bankom przez rząd francuski, powinien zwiększyć się do poziomu 8,4%.

W komentarzu do wyników, prezes banku Baudouin Prot stwierdził m.in.: „W roku 2008 sektor finansowy dotknięty został bezprecedensowym kryzysem. Z zyskiem wartości 3 miliardy euro, BNP Paribas potwierdził swoją siłę, plasując się wśród 10 najlepszych banków świata.”

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu