Veracomp przejrzystą firmą

przez | 19/02/2009

Veracomp SA został uhonorowany certyfikatem Przejrzysta Firma. Prestiżowy tytuł nadawany jest przez międzynarodową instytucję Dun and Brandstreet Poland w wyniku oceny sprawozdań finansowych. Dokument świadczy o transparentności firmy oraz rzetelnej informacji dotyczącej osiąganych wyników finansowych.

Certyfikat Przejrzysta Firma może otrzymać firma działająca w Polsce, która opublikowała w określony sposób wiarygodne, cząstkowe dane finansowe. Uczestnicy programu certyfikacji muszą mieć opracowane sprawozdania finansowe w postaci bilansu i rachunku zysków i strat z ostatnich trzech lat.

„Certyfikat Przejrzysta Firma jest dowodem, że Veracomp prowadzi od lat jawna politykę informacyjną w stosunku do instytucji finansowych. Mam dużą satysfakcję, że nasza uczciwość została oficjalnie doceniona i nagrodzona. Nadany tytuł stanowi dodatkowe potwierdzenie, że Veracomp jest sprawdzonym partnerem handlowym na polskim rynku – podkreśla Cezary Seliga, dyrektor finansowy i członek zarządu Veracomp SA.

Dun and Brandstreet Poland, jako wiodąca wywiadownia gospodarcza, dostarcza informacji niezbędnych do podejmowania decyzji z zakresu zarządzania ryzykiem kredytowym oraz sprzedaży i marketingu. Produkty i usługi D&B pomagają w zbudowaniu opartej na rzetelnej informacji strategii, uzyskaniu przewagi konkurencyjnej oraz przekształceniu firmy w sprawne, zorientowane na klientów i bardziej zyskowne przedsiębiorstwo.