Sal. Oppenheim wprowadza w Polsce fundusze inwestycyjne WIP-SICAV firmy Pramerica Financial

Wiodący niezależny prywatny bank europejski we współpracy z jednym z głównych dostawców usług finansowych w USA wprowadza na polski rynek nowe fundusze inwestycyjne SICAV.

Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Austria) AG i firma Pramerica Financial dokonały oficjalnego wprowadzenia na polski rynek funduszu parasolowego Worldwide Investors Portfolio (WIP) typu SICAV. W skład funduszu parasolowego wchodzi 5 subfunduszy umożliwiających inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym wybór  spośród inwestycji w różnego rodzaju aktywa, od obligacji o wysokiej rentowności do papierów opartych
o nieruchomości. Pramerica Financial jest liderem w branży usług finansowych zarządzającym aktywami około 558 miliardów dolarów.

„To jeden z naszych najważniejszych kroków w budowaniu strategii dystrybucyjnej produktów inwestycyjnych oferowanych wspólnie przez Bank Sal. Oppenheim i Pramerica Financial na największym rynku Europy Środkowej“ – mówi Stanisław Markowski, dyrektor zarządzający przedstawicielstwem Sal. Oppenheim w Polsce. „Zarządzanie aktywami to obok bankowości inwestycyjnej główny zakres działalności Banku Sal. Oppenheim. Wprowadzenie nowych funduszy inwestycyjnych na polski rynek we współpracy z Pramerica Financial pozwala nam podnieść poziom naszej oferty na polskim rynku. Fundusze WIP-SICAV stale uzyskują wysokie oceny w niezależnych rankingach“ – dodaje Stanisław Markowski.

Obok wyróżniających się osiągnięć indywidualnych funduszy, w 2007 roku połączone siły Pramerica Financial i Sal. Oppenheim zostały nagrodzone przez Morningstar prestiżowym wyróżnieniem dla najlepszej grupy zarządzającej obligacjami (Best Bond Manager Group Large) w Austrii i Niemczech.

Worldwide Investors Portfolio jest luksemburskim funduszem inwestycyjnym typu SICAV, w skład którego wchodzą następujące subfundusze:

  • WIP Emerging Markets Fixed Income Fund – inwestuje głównie w obligacje skarbowe, a dodatkowo obligacje przedsiębiorstw w krajach rynków wschodzących na całym świecie, które wykazują potencjał wzrostowy.
  • WIP Mid Cap Growth Fund – jego ideą są inwestycje w akcje małych i średnich spółek różnych branż głównie z rynku amerykańskiego, które według przeprowadzonych przez zarządzających analiz rokują ponadprzeciętny wzrost zysku.
  • WIP Opportunistic Equity Fund – inwestuje głównie w akcje spółek o ugruntowanej na rynku pozycji, których możliwości nie zostały jednak w pełni uwzględnione w wycenie giełdowej.
  • WIP Global Real Estate Securities Fund – ten subfundusz koncentruje się głównie na rynku nieruchomości o dużym zróżnicowaniu geograficznym. Zarządzający tym subfunduszem inwestują w akcje spółek, które budują, finansują, administrują i sprzedają takie nieruchomości jak centra handlowe czy biurowe.
  • WIP U.S. High Yield Fund – zarządzający tym subfunduszem koncentrują się głównie na inwestycjach w obligacje wysokiego dochodu spółek amerykańskich. Celem tego subfunduszu jest przede wszystkim osiągnięcie bieżących dochodów, a dopiero później długoterminowy wzrost wartości aktywów.

Więcej informacji na temat Funduszu Parasolowego WIP SICAV można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.oppenheim.pl/plpl/fundusze_inwestycyjne.htm

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu