Tańszy leasing w Spółkach Leasingowych BZ WBK

W związku z decyzją o obniżce stóp procentowych, podjętą przez Radę Polityki Pieniężnej w dniu 28 stycznia 2009 r., Spółki Leasingowe BZ WBK obniżyły opłaty leasingowe. W lutym br. leasingobiorcy BZ WBK otrzymają niższe faktury za leasing. Podobna obniżka kosztów finansowania miała miejsce po grudniowej zmianie stóp procentowych.

Przykładowo, w przypadku samochodu osobowego o wartości 100 tys. złotych netto rata leasingu w ciągu ostatnich dwóch miesięcy obniżyła się o blisko  100 złotych. Spółki Leasingowe BZ WBK stosują przejrzyste zapisy umów, zgodnie z którymi wysokość rat leasingowych zależy wprost od stawki WIBOR/LIBOR. Dotyczy to zarówno wzrostu, jak również obniżki rynkowych stóp procentowych.

Mariusz Włodarczyk, członek zarządu BZ WBK Leasing twierdzi, że rok 2009 zweryfikuje filozofię działania firm leasingowych. Dotychczas rynek był bardzo chłonny, więc nie wszystkie istotne aspekty we współpracy między firmami leasingowymi a klientami były akcentowane i miały równomierne znaczenie. Teraz to się zmieni, bo leasingobiorcy będą poszukiwać najlepszej usługi zarówno w zakresie parametrów oferty, w tym ceny leasingu i warunków jej ustalania, jak jakości obsługi. Oferta leasingu to nie tylko suma opłat leasingowych, ale również zasady realizacji usługi przez firmę leasingową oraz warunki rozliczenia umowy na wypadek nieplanowanych zdarzeń. – mówi Mariusz Włodarczyk.

Naszą pozycję rynkową budujemy w oparciu o zasadę uczciwości w kontaktach z klientami. Zawsze charakteryzowało nas partnerskie podejście do leasingobiorców, stąd zapisy umów w Spółkach Leasingowych BZ WBK są jasne i przejrzyste. Za naturalną uważamy sytuację, w której decyzje Rady Polityki Pieniężnej przekładają się na poziom obciążeń finansowych naszych klientów.  – podkreśla Krzysztof Kowalewski, dyrektor finansowy BZ WBK Finanse & Leasing.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu