Ranking najlepszych funduszy – Polska

przez | 18/02/2009

Ile zarabiają inwestorzy najlepszych funduszy w Polsce, a ile w innych krajach? W tym cyklu porównujemy stopy zwrotu za trzy lata osiągnięte przez fundusze inwestycyjne w wybranych krajach, według danych na dzień 31 grudnia 2008 r. Bazujemy na oficjalnych źródłach Lipper Reuters, Analiz Online i stronach internetowych firm zarządzających funduszami. Dziś przyglądamy się rynkowi funduszy w naszym kraju.

Pierwszą lokatę w czołówce funduszy inwestujących w giełdowe instrumenty finansowe działających w Polsce, biorąc pod uwagę kryterium stóp zwrotu otrzymał Investor FIZ zarządzany przez Investors TFI. Fundusz lokuje aktywa w akcje, obligacje, instrumenty pochodne na indeksy, waluty, towary i energię. Skład portfela jest zmienny, a proporcje instrumentów finansowych zależą od przewidywanej koniunktury rynkowej. Osiągnięty wynik Investor FIZ zawdzięcza inwestycjom na rynku polskim, jak też rynkach zagranicznych.

Drugą i trzecią lokatę zajęły fundusze funduszy hedgingowych z rodziny Superfund. Inwestowały one w tytuły uczestnictwa luksemburskich funduszy typu managed futures (Quadriga Superfund SICAV). Podczas silnych spadków kursów akcji inwestycje na rynku futures okazały się niezwykle intratnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.