Komputronik Biznes: nowy model komunikacji w przedsiębiorstwach

przez | 18/02/2009

Komputronik Biznes, integrator zaawansowanych systemów IT dla przedsiębiorstw, opracował własny model technologii Microsoft Unified Communications pod nazwą „Ujednolicona komunikacja w etapach”. System usprawnia procesy biznesowe, zwiększa przewagę konkurencyjną i ogranicza koszty działania firm oraz instytucji. Model opracowany przez Komputronik Biznes odpowiada na potrzebę usprawnienia działalności bez konieczności ponoszenia wydatków inwestycyjnych.

Specjaliści Komputronik Biznes wychodzą z założenia, że firmy bardzo często nie korzystają z funkcjonalności, które mają „na wyciągnięcie ręki”.  Tym samym marnują potencjał, jakim dysponują, obniżają swoją wartość rynkową i niepotrzebnie godzą się na wyższe koszty działalności. W efekcie pozbawiają się atutów, które mogą decydować o sukcesie na bardzo konkurencyjnym rynku.

Wprowadzenie systemu „Ujednoliconej komunikacji w etapach” polega na optymalizacji działania różnorodnych systemów i narzędzi służących do komunikacji.  Należą do nich: telefonia VOIP i faksy, poczta głosowa i e-mail oraz konferencje audio i wideo. W celu usprawnienia przesyłu danych w firmie lub instytucji, wykorzystuje się możliwości ogólnie dostępnych produktów, takich jak: Microsoft Office Communications Server, Microsoft Exchange Server oraz programy rodziny Microsoft Office.

System „Ujednoliconej komunikacji w etapach” został zaprojektowany tak, aby nie zaburzać bieżącej pracy organizacji. Z tego względu, w modelu zaproponowanym przez Komputronik Biznes, zdecydowano się na stopniowe wdrażanie rozwiązania w zakresie funkcjonalności i zasięgu. Przykładowo, użytkownik może zdecydować się na wdrożenie pełnej funkcjonalności serwera pocztowego Exchange, odkładając na inny czas udostępnienie możliwości telekonferencji i rozmów wideo 1:1 dla wszystkich pracowników (szczególnie w kontaktach z klientami).

Korzyści, które płyną z zastosowania systemu „Ujednoliconej komunikacji w etapach”, jest niezwykle dużo. Należy do nich między innymi:

  • zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji pocztowej pomiędzy pracownikami, a także z osobami spoza firmy,
  • wykorzystanie pełnej funkcjonalności kalendarzy, zadań i wspólnych książek adresowych,
  • dostęp do Interntowej wersji Outooka (Outlook Web Access),
  • znaczące ograniczenie kosztów delegacji i wyjazdów, mierzonych także jako stracony czas pracownika na dojazdy,
  • wspólne prace nad dokumentami on-line,
  • usprawnienie kontaktów między pracownikami,
  • możliwość łatwiejszego kontaktu z klientami,
  • zmniejszenie o około 30% wysyłanych maili,
  • możliwość odbioru przychodzących połączeń za pomocą telefonu i  komputera,
  • możliwość dzwonienia np. z laptopa na zewnętrzne telefony na całym świecie.

System „Ujednoliconej komunikacji w etapach” nie wymaga radykalnych zmian w funkcjonowaniu firmy lub instytucji. Zadaniem systemu jest pełne wykorzystanie możliwości gwarantowanych przez standardowe narzędzia.

Komputronik Biznes od wielu lat ściśle współpracuje z firmą Microsoft. Producent oprogramowania wykorzystuje wiedzę naszych specjalistów podczas konferencji i seminariów technicznych dotyczących zaawansowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwami. Komputronik Biznes od początku istnienia niezmiennie propaguje skuteczność i efektywność, co bezpośrednio przekłada się na szybki wzrost liczby nowych klientów.