iMed24 – spółka zależna Comarch – wzbogaca swoją ofertę

przez | 18/02/2009

iMed24 SA to istniejąca od kwietnia 2008 roku spółka zależna Comarch. Działalność firmy skupia się na tworzeniu i rozwoju pierwszej polskiej platformy telemedycznej. Portal www.imed24.pl poszerza swoją ofertę o kolejne funkcje, uruchamiając moduł rejestracji i rejestracji on-line.

Powstała w wyniku wyodrębnienia się projektu poświęconego telemedycynie spółka Grupy Kapitałowej Comarch oferuje bazujące na sieci Internet oprogramowanie, dzięki któremu pacjent i lekarz mogą pozostawać ze sobą w stałym kontakcie.

Platforma komunikacji między pacjentem a lekarzem pozwala lekarzowi świadczyć komercyjne usługi na rzecz pacjentów. Za pośrednictwem Internetu możliwa jest całodobowa opieka medyczna obejmująca monitorowanie terapii i programy terapeutyczne, profilaktyczne programy medyczne oraz porady lekarskie.

– Ponieważ usługi dostępne w ramach działających już systemów informatycznych wymagają ciągłych innowacji, iMed24 rozszerza system o kolejne moduły. Chcąc usprawnić funkcjonowanie indywidualnych praktyk lekarskich i zakładów opieki zdrowotnej stworzyliśmy i udostępniliśmy Partnerom iMed24 moduł rejestracji wizyt, a pacjentom tych jednostek rejestrację wizyt on-line – mówi Andrzej Jaromin, Wiceprezes spółki iMed24. – Dzięki możliwości umawiania wizyt on-line pacjent zyskuje bezpośredni dostęp do grafików przyjęć lekarzy i wybiera odpowiadający termin konsultacji. Internetowa rejestracja wspomagana jest przez system automatycznych przypomnień za pośrednictwem poczty e-mail oraz wiadomości SMS.

System iMed24 i informacje w nim zawarte nie zastępują osobistego kontaktu pacjenta z lekarzem, lecz zapewniają wyższą jakość wzajemnych relacji, dzięki czemu mogą być narzędziem poprawiającym konkurencyjność przychodni lub gabinetu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.