EM Lab wygrywa kolejne przetargi, konsekwentnie realizując strategię rozwoju

Notowana na rynku New Connect spółka EM LAB, świadcząca usługi w obszarze marketingu doświadczeń, udanie weszła w nowy rok, w styczniu i na początku lutego wygrywając trzy ważne przetargi, dzięki czemu zapewniła sobie umowy długoterminowe warte w sumie ok. 7 mln zł. Jest to ok. 40 proc. przychodów jakie spółka osiągnęła w całym 2008 r.

W pierwszym tygodniu lutego br. spółka poinformowała o wygranym przetargu w zakresie obsługi marketingowej dla operatora komunikacyjnego Netia SA. To już 3 znacząca umowa w tym roku. Zawarte umowy, zakładające współpracę strategiczną i sprzedaż know-how EM Labu przełożą się na blisko 7 mln zł przychodów, czyli blisko 40 proc. obrotów z 2008 r. Jest to wyjątkowa sytuacja na rynku eventowym, gdzie zwykle umowy mają charakter krótkoterminowy, a nie jak w przypadku EM LAB całoroczny. Oprócz obsługi działań marketingowych Netii w 2009 r., EM LAB został wybrany jako generalny wykonawca kongresu sprzedażowego dla jednej z firm telekomunikacyjnych. Wcześniej Spółka zawarła też umowę na obsługę całoroczną, w zakresie ambient media jednego z polskich operatorów komórkowych, oraz ostatnio zdobyła budżet eventowy marki allegro.pl.

-„Choć sytuacja na rynku zmieniła się w ostatnich miesiącach diametralnie, co wynika z obaw dotyczących spowolnienia gospodarki, EM LAB, dzięki dużemu doświadczeniu i wytężonej pracy, jest doceniana przez kolejnych partnerów” – mówi prezes EM Lab, Julian Kozankiewicz. – „Pokazują to kolejne kontrakty i wyniki przetargów, co ma przełożenie na wyniki finansowe spółki w pierwszych dwóch miesiącach tego roku”- dodaje Kozankiewicz.

Zarząd EM LAB obserwuje spowolnienie na rynku marketingowym już od ostatniego kwartału 2008 r. Już w połowie ub.r. spółka poinformowała o podpisaniu dwóch umów z firmami działającymi w branży marketingowej w tym ze Sport4U, które w znaczący sposób wpłyną    na wyniki finansowe za 2009 r. Dodatkowo spółka wprowadziła większą dyscyplinę budżetową, zaś wprowadzony program racjonalizacji kosztów działalności, dał w efekcie zredukowanie kosztów stałych o ok. 10 proc. Spółka chce wykorzystać spowolnienie jako szansę na konsolidację obsługiwanych budżetów, by oferować jak najbardziej kompletne usługi swoim klientom. EM Lab planuje wykorzystać zgromadzone zasoby i umocnić swoją pozycję, uczestnicząc w konsolidacji rynku, zaś obecne spowolnienie jest szansą dla firmy. Spowolnienie w sektorze marketingu to bowiem szansa dla firm, które potrafią być elastyczne i rozumieją biznes swoich klientów. Z pewnością w takim podejściu, kryje się tajemnica ostatnich sukcesów EM LAB S.A. – „Dla nas dekoniunktura może być wyjątkowo dobrą okazją do wzmocnienia się” – mówi prezes EM Lab – „Dysponujemy sporym zapasem gotówki w kasie i tak jak zapowiadaliśmy podczas emisji, planujemy część tych środków zainwestować w konsolidację rynku.” – dodaje. Zarząd, podkreśla jednocześnie, że chce rozważnie gospodarować środkami z emisji i podkreśla, że spółka nie ma zadłużenia bankowego.

EM Lab konsekwentnie realizuje strategię

Zarząd spółki jest zdeterminowany, by wolne środki zostały przeznaczone na przejęcie podmiotu specjalizującego się w obszarach, które mogą być wykorzystywane w marketingu doświadczeń. Spółka przeprowadziła już badania, których celem było zmierzenie skuteczności metod stosowanych w marketingu doświadczeń.

Spółka poinformowała w ostatnim okresie również o zawarciu umowy dotyczącą sprzedaży 10 proc. udziałów w agencji ESKADRA. Udziały te zostały kupione za 120  tys. zł, ze środków pozyskanych z emisji akcji. Umowa sprzedaży opiewa na 400 tys. zł. Oznacza to, że EMLAB zrealizował w niespełna 5 miesięcy zwrot na tej inwestycji w wysokości ponad 200 proc.

Spółka zrealizowała również kolejną zapowiedź z dokumentu informacyjnego i przeprowadziła badania, których celem było zmierzenie skuteczności metod stosowanych   w marketingu doświadczeń.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu