Rekordowe wyniki finansowe Vobis S.A. w 2008 roku

Spółka Vobis S.A. osiągnęła rekordowe wyniki finansowe w IV kwartale 2008 roku – zysk brutto wzrósł aż o 58%. Wyniki są potwierdzeniem skutecznej realizacji własnej strategii i stabilnej pozycji rynkowej firmy, stąd decyzja o przerwaniu rozmów na temat fuzji z Action S.A. Zarząd Vobis S.A. na bieżąco elastycznie realizuje strategię finansowania rozwoju firmy, a w obliczu spowolnienia na rynku giełdowym – wejście na rynek kapitałowy nie gwarantuje sukcesu i spodziewanego jeszcze kilka miesięcy temu efektu synergii. Wyniki finansowe IV kwartału 2008 r. utwierdziły spółkę w przekonaniu o sile marki i możliwości utrzymania pozycji lidera sprzedaży detalicznej IT w Polsce.

Decyzję o przerwaniu dalszych prac nad potencjalną konsolidacją zarządy spółek Vobis S.A. i Action S.A. podjęły jednomyślnie. Rozmowy dotyczące połączenia firm toczyły się na mocy zawartego porozumienia od 28 listopada 2008 r. Planowane połączenie miało służyć wzmocnieniu dotychczasowej pozycji Vobis S.A. jako lidera na rynku sprzedaży detalicznej IT.

„W kontekście trudnej sytuacji na rynkach finansowych i prognozowanego spowolnienia gospodarczego, uzyskaliśmy rekordowe wyniki finansowe w IV kwartale 2008 roku. Efekty realizowanej strategii, której długofalowym celem było utrzymanie prymatu na rynku sprzedaży detalicznej IT, są potwierdzeniem skuteczności działań i silnej pozycji marki Vobis na rynku. Zawsze rozważaliśmy kilka wariantów rozwoju firmy – w tej sytuacji na rynku giełdowym – uznaliśmy, iż samodzielnie skuteczniej osiągniemy najsilniejszą pozycję na rynku sprzedaży detalicznej IT” – powiedział Przemysław Jakubiec, Wiceprezes Zarządu Vobis S.A.

Vobis w 2008 roku osiągnął przychód ze sprzedaży w wysokości  864 mln zł. Zysk ze sprzedaży osiągnął poziom 11 mln zł (wzrost o 12% wobec IV kwartału 2007 roku). Zysk z działalności operacyjnej Spółki za IV kwartał zeszłego roku osiągnął 14,1 mln złotych, co oznacza wzrost o 59% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Zysk brutto w IV kwartale wyniósł 15,4 mln zł i wzrósł o 58% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Osiągnięte wyniki to efekt skutecznej strategii, obranej przez Vobis S.A. Zaplanowane i przeprowadzone zmiany w firmie, takie jak: nowy system motywacyjny promujący efekty sprzedażowe, wspólne cele dla wszystkich działów firmy oraz efektywna polityka marketingowa, przyczyniły się do zwiększenia rentowności Spółki.

„Mamy ugruntowaną pozycję na rynku IT. Świadczą o tym nie tylko nasze sukcesy w ciągu ostatnich 16 lat, ale również umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, takich jak kryzys gospodarczy. Podjęte przez nas działania okazały się skuteczne. Według prognoz analityków 2009 rok będzie szczególnie trudny w branży IT, pomimo tego z optymizmem spoglądamy w przyszłość” – dodaje Jakubiec.

W bieżącym roku strategia Spółki zakłada utrzymanie pozycji lidera sprzedaży detalicznej  sprzętu cyfrowego w Polsce. Firma planuje także rozwój sieci salonów Vobis Digital o kolejne 40 punktów sprzedaży, nową funkcjonalność sklepu internetowego oraz otwarcie salonów Nokia Store, co daje w sumie 250 sklepów w całej Polsce.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu