Poprawa opieki nad noworodkiem w województwie łódzkim

przez | 17/02/2009

Stan zdrowia noworodków w województwie łódzkim jest niezadowalający. Region ten, charakteryzuje się 6,15 promilową umieralnością noworodków, co stanowi 6 wartość w kraju. Większość, bo około 2/3 wszystkich zgonów noworodków następuje w okresie pierwszego miesiąca życia, wskutek wcześniactwa, wrodzonych zakażeń, wad wrodzonych czy urazowego porodu. Większości tych zgonów można jednak uniknąć zapewniając nowonarodzonym jak najlepszą opiekę od pierwszych minut życia. Ma to znaczenie szczególnie u pacjentów urodzonych w stanie niedotlenienia – zamartwicy. U tych noworodków, jedynie rozpoczęta błyskawicznie, poprawna resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz późniejsza intensywna terapia pozwalają na uratowanie ich życia oraz uniknięcie ciężkich powikłań mogących zaburzyć nieodwracalnie ich rozwój fizyczny i psychiczny.

Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii i Anestezjologii (OITiA) II Katedry Pediatrii, jest jednostką kliniczną Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i jest jedynym takim ośrodkiem w województwie łódzkim. Oddział ten corocznie leczy od 250 do 320 pacjentów w stanie zagrożenia życia z regionu i województw ościennych. Śmiertelność utrzymuje się na niskim dla tego typu jednostek poziomie około 20%, jednak ze względu na częstokroć krytyczny stan przyjmowanych ze szpitali niższego szczebla pacjentów, dalsza redukcja tego parametru jest bardzo trudna wysiłkiem jedynie ludzi pracujących w OITiA.

Źródło: wniosek aplikacyjny: „Poprawa opieki nad noworodkiem w województwie łódzkim”

O projekcie

Uniwersytet Medyczny w Łodzi realizuje 3 letni projekt „Poprawa opieki nad noworodkiem w województwie łódzkim”. Projekt koordynowany jest przez specjalistów Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii II Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Ministerstwo Zdrowia.

Koordynatorem projektu jest Prof. UM Andrzej Piotrowski – Kierownik Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii II Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Celem Projektu o wartości 582 269 Euro jest zmniejszenie w ciągu 3 najbliższych lat umieralności noworodków oraz okołoporodowych powikłań u dzieci w województwie łódzkim.

Projekt przewiduje:

1. Wdrożenie systemu powtarzalnych szkoleń z zakresu resuscytacji noworodka, obejmujących swoim zasięgiem WSZYSTKIE placówki w których rodzą się dzieci na terenie województwa. Cykl szkoleń zakłada przeprowadzenie 6 kursów (wykłady + ćwiczenia na manekinach) dla 100 uczestników – lekarzy i pielęgniarek z regionu województwa łódzkiego oraz w miarę zgłaszania się z innych regionów kraju.

2. Wyposażenie 5 najbardziej potrzebujących oddziałów neonatologicznych w nowoczesne respiratory noworodkowe. Działanie to poprawi stan pacjentów do czasu możliwego transportu do ośrodka referencyjnego.

3. Zakup dla Oddziału Klinicznego Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 nowoczesnych, najwyższej klasy respiratorów przeznaczonych specjalnie dla noworodków, które to urządzenia będą w stanie prowadzić oddech zastępczy zapewniając pacjentom maksimum bezpieczeństwa.

4. Zakup 4 nowoczesnych wieloparametrowych monitorów funkcji życiowych wraz z oprogramowaniem i osprzętem niezbędnym do stworzenia wewnątrzoddziałowej sieci integrującej dane leczonych pacjentów by dodatkowo zwiększyć możliwości monitorowania stanu zdrowia noworodków podczas prowadzenia terapii oddechowej.

5. Poprawę przepływu informacji dotyczących noworodków w stanie zagrożenia życia w województwie, mający na celu usprawnienie transportu dzieci do ośrodków referencyjnych.

Partnerami projektu jest 25 oddziałów noworodkowych szpitali woj. łódzkiego stanowiących podstawę zabezpieczenia opieki nad noworodkiem w województwie łódzkim. Szerokie spektrum doświadczeń partnerów projektu oraz włączenie do współpracy partnerów zagranicznych gwarantuje realizację projektu na najwyższym światowym poziomie.

W ramach projektu powołana została Rada Naukowa której przewodniczy Prof. dr hab. med. Ewa Helwich – Konsultant Krajowy w dziedzinie neonatologii ponadto w skład Rady Naukowej wchodzą wysokiej klasy specjaliści zajmujący się problematyką opieki nad noworodkiem:

  • Prof. dr hab. med. Maria Katarzyna Kornacka – Kierownik Kliniki Neonatologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie,
  • Doc. dr hab. med. Ewa Gulczyńska – Konsultant Wojewódzki (woj. łódzkie) w dziedzinie neonatologii,
  • Prof. dr hab. med. Jerzy Szczapa – przewodniczący Polskiego Towarzystwa Neonatoligcznego,
  • Dr n med. Paweł Krajewski – Ordynator Oddziału Neonatologii Szpitala im. Madurowicza w Łodzi.

Zapraszamy na stronę internetową projektu: www.umed.lodz.pl/noworodki