IBM pomaga Klientom w przygotowaniu strategii zarządzania oraz redukcji poziomu emisji CO2 i zużycia energii

IBM opracował strategię konsultingową do analizy poziomu emisji dwutlenku węgla oraz zużycia energii elektrycznej.

Strategia IBM Strategic Carbon Management została stworzona, aby w lepszy sposób zarządzać i ograniczać poziom emisji CO2 i zużycia energii, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych i poprawie efektywności. Implementując strategiczne zalecenia IBM możliwa jest redukcja poziomu emisji CO2 średnio o 50% (w przypadku centrów danych aż do 90%) przy jednoczesnym obniżeniu kosztów działania.

Proces analizy został zaplanowany w ten sposób, aby objąć każdy element działalności firmy czy danej operacji biznesowej m. in. podróże biznesowe, systemy transportowe, data center i systemy IT, centra produkcji i dystrybucji, sprzedaż detaliczną czy badania – wszystkie działania, gdzie energia jest zużywana, a CO2 wytwarzane.

Wykorzystując metodę Component Business Model, firma IBM może oszacować obecny poziom emisji CO2, zidentyfikować luki i wyznaczyć długofalowe cele działania, określić koszt, ryzyko oraz poziom niezbędnych regulacji. Możliwe jest także określenie priorytetowych sfer działania, uwzględniając potrzeby udziałowców oraz wymagania konsumentów. Dzięki temu Klienci zyskują możliwość skorzystania z innych „inteligentnych” usług konsultingowych, technologii oraz procesów oferowanych przez IBM. Umożliwia to bieżący pomiar, monitoring oraz regulowanie poziomu zużycia energii i emisji CO2.

„W Polsce aż 95% energii powstaje w wyniku spalania węgla. Stoimy w obliczu konieczności ograniczania emisji dwutlenku węgla w związku z trwającymi pracami nad pakietem klimatycznym” – mówi Piotr Pietrzak, Chief Technologist IBM Polska. – „Częściowe rozwiązania dają tylko częściowe rezultaty, natomiast stworzenie kompleksowej strategii dotyczącej zarządzania emisją CO2 i zużyciem energii może dostarczyć prawdziwych korzyści biznesowych.”

Oferta „Strategic Carbon Management” pozwala Klientom na:

  • Określenie, co chcą osiągnąć poprzez zwiększenie poziomu wydajności energetycznej oraz wysiłki na rzecz środowiska
  • Zintegrowanie strategii dotyczącej energii i środowiska naturalnego w spójną strategię biznesową
  • Analizę kosztów i korzyści podjętych działań

Grupa Morgan Sindall, czołowa firma budownicza w Wielkiej Brytanii, skorzystała z oferty firmy IBM, aby móc lepiej dostosować się do rosnących cen energii, zaostrzających się wymogów prawnych w kwestii emisji CO2 oraz adekwatnie odpowiedzieć na oczekiwania klientów i udziałowców w kwestii ekologii. Współpraca ta pomoże Morgan Sindal sprostać wyzwaniu, jakim jest zbieranie i raportowanie informacji o wpływie na środowisko. Firma uzyskała również możliwość kontroli nad przestrzeganiem standardów ekologicznych. Wszystko to jest mierzone na różnych płaszczyznach działalności firmy w celu poprawy jej wydajności.

W ramach Strategic Carbon Management IBM łączy wiele procesów konsultingowych, aby pomóc firmom w przeprowadzeniu tej analizy, włączając w to diagnostykę zarządzania emisją CO2, planowanie całkowitego wpływu na środowisko oraz modelowanie działań biznesowych. W tym celu wykorzystuje narzędzia pomiaru i monitoringu, jak również arkusze kalkulacyjne, które pomagają Klientom w analizie szerokiego spektrum zagadnień i możliwości takich jak handel limitami emisji CO2, zachęty proekologiczne oraz regulacje prawne. Zastosowanie podejścia Component Business Model dzieli firmę na segmenty – finanse, działania operacyjne, handel itd. – i dostarcza analizy, które z nich konsumują najwięcej energii i emitują najwięcej CO2.

Światowe badanie dotyczące działań z zakresu CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu), przeprowadzone przez firmę IBM na próbie ponad 250 przedstawicieli wyższej kadry zarządzającej wskazuje, że 68% z nich skupia się na działaniach CSR w celu stworzenia nowych źródeł dochodu, a 54% wierzy, że CSR dostarcza im przewagę konkurencyjną. Dodatkowo 85% z nich stosowało CSR jako sposób redukcji kosztów,
a co trzeci uważa, że działania te wynikały z oczekiwań ich partnerów biznesowych w kwestii redukcji poziomu emisji CO2.

Oferta Strategic Carbon Management łączy w sobie ciągle poszerzaną listę usług konsultingowych firmy IBM. Pomaga ona Klientom w rozwiązaniu kwestii związanych  z CSR poprzez działania takie jak: Supply Chain Network Optimization Workbench (czy SNOW), Carbon Tradeoff Modeler, CSR Assessment and Benchmarking Utility, Green SigmaTM oraz Environmental Product Lifecycle Management.

Oferta ta uzupełnia się z ofertami konsultingowymi firmy IBM z zakresu CSR Assessment and Benchmarking Utility and Green SigmaTM. Rozwiązanie CSR Assessment and Benchmarking Utility pomaga Klientom w całościowym oszacowaniu wszystkich parametrów CSR – od polityki ekologicznej po kulturę pracy. Oferta Strategic Carbon Management została stworzona w celu opracowywania kompleksowych analiz i określania celów strategicznych w zakresie emisji CO2 i zużycia energii. Green SigmaTM  wykorzystuje zasady Lean Six Sigma do określenia kluczowych warunków pomiaru, dostarczania bieżącego monitoringu, analiz oraz raportowania.

Więcej informacji o IBM: www.ibm.com/pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu