Zatwierdzenie prospektu emisyjnego PCC Intermodal SA

przez | 16/02/2009

W dniu dzisiejszym Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki PCC Intermodal SA, wiodącego przewoźnika intermodalnego w Polsce specjalizującego się w kompleksowej obsłudze przewozowej w relacjach door to door.

Oferta spółki PCC Intermodal SA obejmuje regularne przewozy kolejowe pomiędzy portami morskimi w Gdańsku, Gdyni, Hamburgu, Bremerhaven i Rotterdamie a terminalami lądowymi oraz skoordynowane z nimi przewozy samochodowe z lądowych terminali przeładunkowych w Sławkowie, Gliwicach, Brzegu Dolnym oraz Krzewiu. Pociągi kursują regularnie w sieci połączeń krajowych i międzynarodowych. W styczniu bieżącego roku  PCC Intermodal uruchomił nowe, własne połączenie kolejowe pomiędzy terminalem Hamburg CTA a Brzegiem Dolnym i Sławkowem. W pierwszej połowie roku planowane jest kolejne, łączące polskie porty morskie z portami Adriatyku: Triestem i Koprem.

Środki  ze sprzedaży akcji w ofercie publicznej spółka zamierza przeznaczyć na częściowe sfinansowanie budowy nowoczesnego terminala przeładunkowego w Kutnie. Do końca 2012 r. zamierzamy wybudować co najmniej pięć terminali intermodalnych. Powstaną one także w rejonach Sosnowca, Poznania, Wrocławia i Tczewa. Obserwujemy sytuację na giełdzie. Ofertę przeprowadzimy w najdogodniejszym dla nas terminie – tłumaczy Dariusz Stefański, prezes PCC Intermodal SA.

Rok 2008, podobnie jak poprzednie, był bardzo dobry dla PCC Intermodal. Zwiększa się systematycznie wolumen transportowanych kontenerów. W 2008 r. przewieziono ich 47,6 tys., o 212% więcej niż w 2007 r. (15,3 tys.) .