Współpraca Junipera i Nokii Siemens Networks

Firmy Juniper Networks i Nokia Siemens Networks rozszerzają współpracę by obsłużyć ogólnoświatowy rynek sieci Ethernet klasy operatorskiej. Partnerzy zamierzają opracować kompleksowe rozwiązanie dla sieci ethernetowych klasy operatorskiej, zarządzane jednym kliknięciem.

Juniper Networks Inc. (NASDAQ: JNPR), lider na rynku wysokowydajnych sieci oraz Nokia Siemens Networks, globalna firma ułatwiająca świadczenie usług telekomunikacyjnych, ogłosiły dziś rozszerzenie swej współpracy partnerskiej o plany zrealizowania w pełni interoperacyjnego rozwiązania klasy Carrier Ethernet, które ma zapewnić niezawodne systemy dostępowe i agregację ruchu wszystkim operatorom na całym świecie. Współpraca ma zaowocować praktyczną realizacją wizji ujednoliconej sieci Ethernet klasy operatorskiej umożliwiającej świadczenie wszystkich usług przez jedną jedyną sieć.

Rozwiązanie Carrier Ethernet ma według planów być kompletnym zbiorem elementów obejmującym ethernetowe rutery usługowe serii MX firmy Juniper Networks, przełączniki Carrier Ethernet serii A firmy Nokia Siemens Networks oraz jej system zarządzania siecią ASPEN „obsługiwany jednym kliknięciem“. Uzupełniające wyroby i rozwiązania techniczne mają klientom – dostawcom usług – zapewnić najlepsze możliwe rozwiązanie Carrier Ethernet do szkieletowej transmisji ruchu w sieciach ruchomych, oraz usług dla odbiorców firmowych oraz mieszkaniowych. Obecnie przewiduje się sprzedaż nowego rozwiązania Carrier Ethernet przez każdą ze stron lub przez wybranych reselerów. W zamierzeniu system powinien być dostępny w drugiej połowie 2009 roku, zależnie od zatwierdzenia jego zgodności z odpowiednimi przepisami.

„Sieci klasy Carrier Ethernet zaczynają być stosowane coraz powszechniej, szczególnie w zbiorczej transmisji ruchu sieci ruchomych i w zastosowaniach dostępowych dla przedsiębiorstw” – mówi John Mazur, główny ds. analityk komutacji i rutingu w Ovum. „Zarządzanie sieciami i ich elementami pochodzącymi od różnych producentów w dalszym ciągu stanowi dla operatorów spory problem. Możliwość całościowego zintegrowanego zarządzania sieciami Carrier Ethernet i IP jest nie tylko wysoce pożądana, ale wręcz warunkuje rozwój sieci następnej generacji”.

„To rozwiązanie rozszerza i pogłębia zakres naszej współpracy z Nokia Siemens Networks” – powiedział Kim Perdikou, wiceprezes i dyrektor generalny grupy produktów infrastrukturalnych w Juniper Networks. „Przewaga Junipera w agregacji ruchu metropolitalnego Carrier Ethernet ruterami serii MX w połączeniu z doskonałością Nokia Siemens Networks w dziedzinie miejskich systemów dostępowych i zarządzania sieciami doskonale się uzupełniają i pozwolą naszym klientom zwiększyć rentowność sieci dzięki możliwości wprowadzania do nich nowych usług generujących przychody i ograniczeniu kosztów przesyłowych”.

„Uzupełniające się rozwiązania Carrier Ethernet firm Juniper i Nokia Siemens Networks mają za zadanie umożliwienie dostawcom usług innowację w zakresie usług szerokopasmowych przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności inwestycji” – powiedział Bernd Schumacher, dyrektor działu rozwiązań dla łączności szerokopasmowej. „Klienci poszukują zrównoważonej oferty zapewniającej im portfel rozwiązań otwartych, znormalizowanych i skalowalnych. Te potrzeby najlepiej zaspokoimy wspólnie ”.

Seria MX firmy Juniper Networks to rodzina wysokowydajnych ethernetowych ruterów usługowych o ogromnych możliwościach komutacyjnych, zapewniających niezrównaną uniwersalność i niezawodność pozwalającą na stosowanie ich do realizacji zaawansowanych usług i aplikacji. Rutery typu MX960, MX480 i MX240 cechują się wysoką gęstością upakowania portów i zapewniają możliwość kierowania i komutacji ruchu przez właściwie dobrane co do wielkości sprawne, wysokowydajne platformy sprzętowe, dzięki czemu dostawcy usług mogą ograniczyć nawet o 50% koszt zasilania, chłodzenia i zajmowaną powierzchnię techniczną. W serii MX wykorzystywane jest oprogramowanie JUNOS®, jednolity system operacyjny firmy Juniper Networks, obsługujący platformy rutingu, komutacji i ochrony ruchu tej firmy.

Seria A firmy Nokia Siemens Networks to czołowe na rynku przełączniki ruchu klasy Carrier-Ethernet zapewniające sprawną drogę przechodzenia od aktualnie eksploatowanych sieci TDM na sieci transportowe nowej generacji – Ethernet Transport. Seria A pozwala na osiągnięcie we współczesnych sieciach klasy Carrier Ethernet parametrów klasy sieci SDH. Ponadto, dzięki przenoszeniu zarówno ruchu głosowego jak i transmisji danych z większymi przepływnościami i przy niższym koszcie jednostkowym, umożliwia oszczędności. Przełączniki serii A mogą być stosowane jako układy dostępowe u klientów lub jako węzły agregacji ruchu sieci różnych klientów.

Jednym z głównych składników kosztów bieżących ponoszonych przez operatorów jest administracyjne utrzymanie sieci. System zarządzania siecią ASPEN firmy Nokia Siemens Networks ma niezrównane funkcje upraszczające zarządzanie siecią, eliminujące konieczność indywidualnego konfigurowania poszczególnych węzłów i pracochłonną inżynierię ruchu. Połączenia od A do Z tworzy się po prostu klikając ich zakończenia. Gdy wziąć pod uwagę, że operatorzy miesięcznie muszą przeprowadzać tysiące ręcznych rekonfiguracji, oszczędność zaczyna być wyraźnie widoczna.

Firmy Juniper i Nokia Siemens Networks współpracują już od dawna, teraz także w zakresie agregacji ruchu IP oraz rozwiązań szkieletowych i brzegowych – ich rozwiązania zostały wdrożone w ponad 200 sieciach dostawców usług na całym świecie. Rozszerzenie współpracy wzmacnia pozycje obydwu firm na rynku Carrier Ethernet, jednym z najszybciej rozwijających się obszarów sieci stacjonarnych i ruchomych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu