Rodzaje stropów w projektach domów

Stropy stanowią poziome przegrody międzykondygnacyjne, które prócz swojej podstawowej funkcji – przenoszenia obciążeń – mają zapewnić mieszkańcom pełen komfort użytkowania.

Muszą spełniać stawiane im wymagania, dotyczące wytrzymałości, sztywności, izolacyjności cieplnej i akustycznej, ognioodporności i trwałości. Jednocześnie powinny charakteryzować się niskim nakładem pracy podczas realizacji oraz być możliwie tanie.

Stropy można klasyfikować wg różnych kryteriów. Na przykład w zależności od rodzajów materiałów stosowanych na konstrukcję nośną wyróżniamy: stropy drewniane, stalowe, stalowo-betonowe, ceramiczno-żelbetowe, żelbetowe.

„Na wybór rodzaju stropu zasadniczy wpływ ma kategoria budynku, kształt i wielkość pomieszczeń, wartość i rodzaj obciążeń oraz wymagania w zakresie odporności ogniowej.  W większości projektów domów, znajdujących się w ofercie ARCHON+ Biuro Projektów, zostały zastosowane stropy żelbetowe monolitycznie wylewane. Jest to rozwiązanie najbardziej uniwersalne dla projektów gotowych, gdyż pozwala na wprowadzenie zmian na etapie jego przystosowania do indywidualnych wymagań”- mówi Robert Mizera, Główny Konstruktor z ARCHON+ Biuro Projektów.

W odróżnieniu od stropów np. gęstożebrowych, stropy płytowe monolityczne wylewane można rozpinać nad pomieszczeniami o dowolnych kształtach. Stropy te dają pełną swobodę sytuowania ścian działowych na poddaszu oraz są najbardziej uniwersalne i trwałe. Maja one grubość najczęściej od 12 do 18 cm, stosuje się je do rozpiętości 6 m. Ich konstrukcja składa się z głównych prętów zbrojeniowych oraz prętów rozdzielczych. Pręty o odpowiedniej średnicy układa się na pełnym deskowaniu w określonych w projekcie rozstawach.

„Biorąc pod uwagę uwarunkowania regionalne oraz ekonomiczno-gospodarcze, Inwestor może na etapie adaptacji wprowadzić zmianę sposobu wykonania stropu. Każda taka modyfikacja powinna być odnotowana w dokumentacji przez uprawnioną osobę. Zmiany te winny zostać naniesione w projekcie przed uzyskaniem pozwolenia na budowę lub w trakcie realizacji, wówczas fakt ten powinien zostać odpowiednio udokumentowany opisami i rysunkami”- podsumowuje Robert Mizera.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu