Potencjalni posiadacze odtwarzaczy HD DVD i Blu-ray – Raport specjalny Acxiom

Odtwarzacze typu Blu-ray są coraz popularniejsze w naszym kraju. Na rynku konkurują z  urządzeniami zapisującymi w formacie HD DVD. Firma Acxiom, stale monitorująca rynek, zbadała zainteresowanie nabyciem odtwarzaczy Blu-ray lub HD DVD.

Ze zgromadzonych danych za pośrednictwem elektronicznej wersji Ogólnopolskiego Kwestionariusza Produktów i Usług (OKPIU) dowiadujemy się, że zainteresowanie ofertą kupna tych urządzeń zgłasza co czwarty  internetowy respondent (22,4% bazy tj. 5085 osób zarejestrowanych do końca stycznia 2009r.).

Najchętniej w swojej skrzynce ofertę na zakup odtwarzaczy HD DVD lub Blu-ray widzieliby najmłodsi respondenci – 35,4% to osoby w wieku 18-24 lata, czyli  ponad trzy razy więcej niż wśród ogółu dorosłych Polaków. Kolejną ważną grupę stanowią trzydziestolatkowie ( 28,9%), których jest  również istotnie więcej niż w społeczeństwie. Respondenci w wieku 40+ byli zdecydowanie mniej responsywni. Dominują osoby z wykształceniem średnim (54%) i wyższym (33,8%).

Wśród osób zainteresowanych tymi urządzeniami najwięcej było pracowników biurowych (26,5%) oraz studentów (20,5%). O szczegółowe informacje na temat tych nowości technicznych również częściej dopytywaliby specjaliści (11,5%), a także kierownicy i przedstawiciele wolnych zawodów (9,5%) oraz prywatni przedsiębiorcy (5,4%). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania to słabo reprezentowani są mieszkańcy wsi (18,6%), natomiast najlepszą reprezentację posiadają mieszkańcy największych aglomeracji – powyżej 275 tys. mieszkańców (33%). Mieszkańcy mniejszych miast i miejscowości również byli dobrze reprezentowani.

Analizując wielkość gospodarstwa domowego to ponad połowa chętnych na omawiane odtwarzacze pochodzi z trzy-czteroosobowych gospodarstw domowych. Lepiej również są reprezentowane gospodarstwa największe. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego że, osoby zainteresowane ofertą na odtwarzacze Blu-ray lub HD DVD mieszkają przeważnie z rodzicami (37,2%).  Istotnie duży jest też odsetek wynajmujących mieszkanie (12,3%), co również wskazuje  na ludzi młodych, jako potencjalnych chętnych na te urządzenia.

Zainteresowani odtwarzaczami Blu-ray lub HD DVD to osoby pochodzące z raczej zamożniejszych rodzin. Co czwarty (24,2%) analizowany respondent pochodzi z gospodarstwa domowego o dochodach  4000+ PLN, a dwóch na pięciu badanych (40,2%) dysponuje dochodami gospodarstwa rzędu 2200 – 4000 PLN. Osoby te  również częściej wybierają odleglejsze miejsca urlopu. Prawie 8% osób zainteresowanych ostatnio spędziło urlop poza Europą, a 30% wyjechało na wakacje za granicę pozostając na Starym Kontynencie. Natomiast analizując tygodniowe wydatki na bieżące zakupy omawianej grupy osób, to zdecydowanie wyłaniają się ci, którzy wydają najwięcej, czyli 250 PLN i więcej. Stanowią oni 25,8% ogółu respondentów i  jest ich dwa razy więcej niż w populacji.

Wraz z rosnącą popularnością tego typu urządzeń, a szczególnie formatu Blu-ray, ich ceny spadają. Tym samym stają się bardziej dostępne dla najbardziej zainteresowanych nimi młodych ludzi.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu