Przejdź do treści

PM Group Polska z certyfikatem ISO 9001

Wysoka jakość usług oferowanych przez PM Group Polska została potwierdzona przyznanym firmie Certyfikatem ISO 9001:2008.

Spółka PM Group Polska dołączyła do grona firm posiadających Certyfikat ISO 9001:2008. Jego zakres obejmuje pełen asortyment usług świadczonych globalnie przez całą grupę PM, tj. konsulting inżynierski, usługi projektowe, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi, organizację przetargów i zarządzanie realizacjami inwestycji.

Audyt Certyfikujący został przeprowadzony przez organizację NSAI (National Standards Authority of Ireland), związaną z rządem irlandzkim, która należy do Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących Systemy Jakości (IQnet). IQnet zrzesza ponad 30 organizacji certyfikujących, w tym Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. – PM Group Polska rozpoczął przygotowania do audytu ISO od wdrożenia Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością grupy QMS (Quality Management System) i jego dostosowania do polskich przepisów budowlanych. System został zaimplementowany kompleksowo, z uznaniem organizacji jako działalności wielu podsystemów, branż i działów, które biorą udział w tworzeniu produktu finalnego, jakim jest wysokiej jakości usługa – w naszym przypadku dokumentacja projektowa, doradztwo techniczne lub dobrze poprowadzony proces realizacji inwestycji – wyjaśnia Iwona Chudzik, menedżer ds. jakości w PM Group Polska.

To podejście systemowe jest szczególnie ważne w kontekście Workshare, czyli współpracy kilku biur przy jednym projekcie. Wewnętrzne procesy i procedury są standardowe dla całego PM Group tak, aby projekt typu Workshare w całości prowadzony był według tych samych procedur i wcześniej wypracowanych zasad. –  Takie globalne podejście nabiera szczególnego znaczenia w dobie, gdy pracą i wiedzą musimy się dzielić pracując w dużych i niejednorodnych zespołach projektowych, aby profesjonalnie świadczyć usługi dla naszych klientów, często reprezentujących międzynarodowe instytucje czy korporacje – dodaje Iwona Chudzik.

Jarosław Konior, dyrektor ds. strategii i rozwoju oraz członek zarządu PM Group Polska dodaje: – Jesteśmy przekonani, że systemowe i uznane certyfikacją ISO podnoszenie jakości świadczonych usług przez PM Group Polska jest właściwym podejściem i pragmatycznym sposobem konsolidacji i rozwoju naszej 12-letniej działalności w Polsce w tak trudnym dla całej budowlanej branży 2009 roku.