Nagroda KIG dla OFE PZU

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”  zdobył nagrodę prezesa Krajowej Izby Gospodarczej za wkład w rozwój rynku kapitałowego i wspieranie zasad ładu korporacyjnego przyznaną 12 lutego 2009 r. z okazji jubileuszu 200-lecia samorządu gospodarczego w Polsce.

OFE PZU jest istotnym uczestnikiem rynku kapitałowego jako poważny inwestor instytucjonalny operujący na Giełdzie Papierów Wartościowych. Szczególną uwagę zarządzający OFE PZU przywiązują do przestrzegania etyki biznesu i zasad dobrych praktyk  w działalności inwestycyjnej. W szczególności dotyczy to umacniania transparentności działań, jakości komunikacji w relacjach inwestorskich i wzmocnieniu  ochrony praw akcjonariuszy.  Stosowanie dobrych praktyk wpływa dodatnio na rynkową wycenę przedsiębiorstw, a przez to obniża koszty pozyskiwania kapitału.

Podczas Gali wręczono również nagrody dla Lechowi Wałęsie i Leszkowi Balcerowiczowi za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu gospodarczego.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu