Integer.pl już od 10 lat na rynku

Integer.pl – czołowa polska grupa kolportażowa, niezależny operator pocztowy i finansowy – świętuje swoje 10te urodziny! Spółka – dzięki licznym inwestycjom w rozwój technologiczny – w ciągu kilku lat działalności stała się liderem na rynku kolportażu reklamowych przesyłek bezadresowych i adresowych. Integer.pl – od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w październiku 2007 – intensywnie wspiera podmioty należące do Grupy. Środki pozyskane z emisji przeznacza na poszerzenie sieci obsługi Klienta oraz wdrażanie nowoczesnych technologii informatycznych w spółkach InPost, InPost Finanse i Integer.pl. Podejmowane przedsięwzięcia przynoszą wymierne efekty w postaci nowych kontraktów oraz strategicznych umów handlowych, a tym samym skutkują dobrymi wynikami finansowymi.

Pozycja rynkowa spółki Integer.pl to efekt konsekwentnie realizowanych inwestycji, które mają na celu stałe poszerzanie wachlarza świadczonych usług. Grupa systematycznie zwiększa aktywność na rynku usług pocztowych oraz w sektorze finansowo-ubezpieczeniowym, podejmuje kroki zmierzające do rozpoczęcia działalności na ukraińskim rynku przesyłek bezadresowych, jak również wzrostu udziału w krajowym rynku. Działalność Integer.pl zyskała również zaufanie ze strony inwestorów i akcjonariuszy, dzięki którym wycena spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych jest stabilna. Ponadto, Integer.pl – jako jeden z nielicznych podmiotów notowanych na giełdzie – znalazł się w wąskim gronie spółek, które mimo kryzysu, utrzymały tendencję wzrostową. Roczna stopa zwrotu wyniosła 20%, a akcje wzrosły w ciągu 2008 roku o 18,7%. Potwierdzeniem znakomitej pozycji na GPW jest przyznana w lutym 2009 roku prestiżowa statuetka Byka i Niedźwiedzia w kategorii Najlepsza inwestycja w spółkę giełdową w 2008 roku.

„Naszym głównym założeniem strategii jest rozwój. Dlatego z roku na rok konsekwentnie podejmujemy nowe – niespotykane często – na polskim rynku inwestycje. Wierzymy, że zapewni nam to wzrost wartości spółki dla inwestorów i akcjonariuszy. Obecna pozycja rynkowa to wynik wieloletnich prac i zaangażowania osób, które przyczyniły się do realizacji przyjętych celów. Najbliższe lata zapowiadają się równie pracowite – planujemy uruchomienie kolejnych nowatorskich usług w ramach działalności InPost Usługi Pocztowe i rozszerzymy także zakres świadczeń oferowanych przez InPost Finanse. Spółka Integer.pl zrealizuje natomiast, planowaną już podczas debiutu na GPW, inwestycję związaną z wejściem na rynek ukraiński. Mamy nadzieję, że kolejne 10 lat Grupy Integer.pl zaowocuje równie pomyślnymi przedsięwzięciami, które wpłyną pozytywnie na wizerunek firmy” – powiedział Rafał Brzoska, prezes zarządu Integer.pl.

Integer.pl zapewnia Klientom wysoką jakość usług dzięki rozbudowanej sieci logistycznej oraz nowoczesnej infrastrukturze. Pozwala to spółce z sukcesem współpracować z największymi sieciami handlowymi w Polsce, doręczając od 65 do 75 milionów sztuk ulotek i druków reklamowych miesięcznie. Wśród firm, które zaufały Integerowi są m.in.: Auchan, Elea, Leclerc, Lidl, Plus Discount czy sieć sklepów Real. Codziennie kurierzy firmy dostarczają przesyłki w ponad 500 miastach w Polsce. Spółka posiada 75 oddziałów regionalnych, 15 magazynów centralnych spełniających wszelkie wymagania transportowe, 42 magazyny regionalne i 91 punktów przeładunkowych. Integer.pl jest w stanie w ciągu 48 godzin zapewnić wsparcie logistyczne na transport 150 ton materiałów do każdego miejsca w Polsce. Zgodnie z przyjętymi planami rozwojowymi – w ramach realizacji celów emisji zapowiedzianych podczas pierwszej oferty publicznej – Integer.pl rozpocznie w 2009 roku działalność na rynku ukraińskim. Zakres usług proponowanych przez firmę na Ukrainie obejmie kolportaż reklamowych druków bezadresowych. Oferta skierowana będzie przede wszystkim do klientów instytucjonalnych, w tym głównie do sieci handlowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu