Atos Origin wdroży system IT we France Air Force

Atos Origin, europejski lider w dziedzinie dostawców technologii informatycznych, został wybrany głównym dostawcą systemu IT do zarządzania personelem dla francuskich sił powietrznych. Jest to kolejne wdrożenie firmy dla sektora publicznego na tak dużą skalę.

System do administrowania zasobami ludzkimi i zarządzania informacjami znany jest jako Orchestra (“Outil de Réalisation du Capital Humain STRucturel Air”, Program Strukturalny Zarządzania Kapitałem Ludzkim Francuskich Sił Lotniczych). Umowa zawarta między Atos Origin a rządem obejmuje projekt, rozwój i rozmieszczenie jednego ujednoliconego systemu opartego na SAP w wersji ECC 6. Wdrożone moduły odpowiadają wszelkim potrzebom związanym z zarządzaniem personelem, od zarządzania zasobami ludzkimi po obsługę księgowości France Air Force. Kontrakt został podpisany na 4 lata i opiewa na 9 milionów euro.

Projekt jest częścią polityki rządu Francji, dążącego do zmodernizowania francuskiego sektora publicznego pod kątem systemów informatycznych do zarządzania zasobami ludzkimi. Skutkiem wdrożenia ma być płynne przejście z trzech rozproszonych aplikacji do scentralizowanego systemu, niezależnego od jakichkolwiek zmian w strukturze organizacyjnej France Air Force. Pomoże on w drugiej połowie 2009 r. uprościć i zautomatyzować działania FAF, takie jak księgowość (system płac), czy planowanie ścieżki kariery zawodowej. Umożliwi konsolidację zrestrukturyzowanych zasobów ludzkich, wspierając tym samym proces transformacji France Air Force.

Jako główny wykonawca projektu Atos Origin będzie uczestniczyć we wszystkich etapach procesu, od wdrożenia do operacyjnego rozmieszczenia systemu. Projekt integracji systemów obejmie ponad 70 000 osób z personelu FAF (aktywnego i rezerwy) w 40 bazach lotniczych sił powietrznych i jednostkach stacjonujących we Francji oraz jej terytoriach zależnych.

Pierwszym krokiem w realizacji tego wyzwania było utworzenie konsorcjum zdolnego do szybkiego zrozumienia środowiska Orchestra. Konsorcjum korzysta zarówno z doświadczeń Atos Origin w zarządzaniu zasobami ludzkimi w sektorze publicznym, jak również z zakresu aplikacji SAP dla Human Resources i rządowej platformy NCI.

– Atos Origin umożliwił nie tylko płynną integrację rozwiązania NCI w ramach globalnego środowiska SAP, ale też dostosował rozwiązanie do specyficznego dla France Air Force  środowiska zarządzania projektem. Dodatkowo świetna współpraca zespołów gwarantuje optymalny podział najważniejszych kwestii i skuteczny przekaz wiedzy – powiedział Colonel Roland Cauvin, zastępca dyrektora projektu Orchestra.

Rozwiązanie umożliwi francuskiemu lotnictwu skorzystanie z infrastruktury Managed Operations Atos Origin oraz z certyfikowanych centrów danych CMMI3, które umożliwią testowanie i śledzenie wyników wdrożenia oraz zarządzania aplikacjami w projektach na dużą skalę.

Jest to kolejna umowa Atos Origin z rządem francuskim. W ubiegłym roku wręczono obywatelowi pierwszy w tym kraju paszport biometryczny, wyprodukowany dzięki systemowi informatycznemu firm Atos Origin i Safran.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu