Trwa emisja Investor FIZ

W dniach 9-24 lutego 2009 r. jest prowadzona publiczna emisja Certyfikatów funduszu Investor FIZ. Zapisy przyjmują oddziały Banku BGŻ. Cena emisyjna wynosi 2.530,21zł za jeden Certyfikat.

W styczniu 2009 r. Fundusz zarobił 7,71 proc. Natomiast od początku działalności, tj. za 41 miesięcy stopa zwrotu wyniosła 153,29 proc.

Fundusz zawierał transakcje na kontraktach terminowych, które pozwoliły zarobić na spadkach indeksów giełdowych oraz inwestował w waluty przynoszące zyski przy osłabianiu złotego. Dochodowymi okazały się również krótkie pozycje na rynku obligacji amerykańskich.

Należy dodać, że taki wynik Funduszu został osiągnięty przy złej koniunkturze giełdowej  – w styczniu br. indeks WIG20 spadł  o 10,88 proc.

Decyzją Zarządu Investors TFI wszyscy Inwestorzy, którzy w latach 2005-2008 nabyli w emisjach certyfikaty funduszy zarządzanych przez Investors TFI, zwolnieni są z opłaty manipulacyjnej (dystrybucyjnej) przy zakupie Certyfikatów Inwestycyjnych w okresie od  dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu