Szkoły wyższe z całej Polski szybko dołączają do programu Oracle Academy

Liczba uczestników prowadzonego przez firmę Oracle najlepszego w branży programu poszerzania kwalifikacji technicznych i biznesowych wzrosła o 60%

Najważniejsze fakty:

  • Szkoły wyższe z całej Polski szybko włączają program Oracle Academy do swoich programów nauczania, aby pomóc studentom przygotować się do kariery zawodowej zgodnie z wymogami XXI wieku.
  • W roku 2008 liczba uczestników programu Oracle Academy w Polsce wzrosła o ponad 60%. W programie bierze teraz udział 18 tys. studentów z całego kraju.
  • Studenci uczestniczący w programie Oracle Academy rozwijają ważne umiejętności biznesowe i techniczne, zdobywając w ten sposób przewagę nad innymi studentami i przygotowując się do wejścia na ogólnoświatowy rynek pracy XXI wieku.
  • Ponadto Oracle Academy udostępnia studentom zasoby, które umożliwiają przygotowanie się do zdobycia branżowych certyfikatów, w tym oferuje zniżki przy opłatach za egzaminy oraz przygotowanie do egzaminów.
  • Oracle Academy wspiera również kadrę dydaktyczną, oferując jej możliwości dalszego rozwoju zawodowego. Jesienią 2008 r. 13 polskich nauczycieli akademickich wzięło udział w bezpłatnym szkoleniu, podczas którego uczestnicy zapoznali się z technologiami Oracle i przedyskutowali najlepsze sposoby udostępniania programu nauczania Akademii Oracle w swoich szkołach.
  • Szybki rozwój Oracle Academy pomoże zwiększyć zasoby utalentowanych kadr w Polsce, aby sprostać rosnącym wymaganiom lokalnej branży informatycznej.
  • Obecnie korzyści z udziału w programie Akademii Oracle czerpie ponad 277 tys. studentów z 1800 instytucji edukacyjnych z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (region Oracle EMEA).
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu