Rola kobiet w propagowaniu selektywnej zbiórki odpadów

przez | 13/02/2009

Kobiety odgrywają nieocenioną rolę w propagowaniu ekologii i ochrony środowiska. Jako osoby zarządzające gospodarstwem domowym powinny stać się mentorkami proekologicznych rozwiązań.

Do tego właśnie skłania kampania jednej z wiodących firm recyklingowych w Polsce – Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A. Od samego początku istnienia firmy Pani Prezes, Katarzyna Michniewska, kładzie duży nacisk na edukację proekologiczną społeczeństwa. Ostatnie wystąpienie Eko Cyklu na Międzynarodowym Forum Kobiet miało charakter informacyjno – edukacyjny.  Celem wykładu było uświadomienie kobietom ich ważnej roli społecznej oraz możliwości promocji życia proekologicznego wśród najbliższych.

W większości przypadków kobiety – matki są pierwszym i podstawowym źródłem odniesienia oraz autorytetem. To od nich dzieci przejmują pierwsze nawyki i to kobiety wskazują dzieciom prawidłowe zachowania.

Eko Cykl pragnie wskazać inną przestrzeń aktywności, w której kobiety mogą, a nawet powinny odegrać znaczącą rolę. Postawić przed nimi kolejne zadanie służące ochronie środowiska naturalnego.

– Zaangażowanie kobiet w naszą kampanie ma szanse podwoić jej efekt edukacyjny. Wierzymy, że zdobytą wiedzę przekażą swoim najbliższym – mówi Katarzyna Michniewska, Prezes Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.

Źródłem idei, traktującej kobiety jako swoiste medium w organizowanej przez Eko Cykl kampanii, jest 20 zasada AGENDY 21 przyjętej na Szczycie Ziemi (odbywającym się w dniach 3 – 14 czerwca 1992 r. w Rio de Janeiro), w brzmieniu:

„Kobiety odgrywają żywotną rolę w zarządzaniu środowiskiem i w jego rozwoju. Stąd też ich pełny udział w działaniach w tym zakresie jest ważnym aspektem osiągnięcia trwałego i zrównoważonego rozwoju.”

Więcej informacji na: www.ekocykl.org