MEDIA VEST zdobył budżet mediowy Gazety Prawnej

Budżet Gazety Prawnej zdobył dom mediowy MEDIA VEST. Do przetargu zaproszono 8 domów mediowych, jednak najciekawsze oferty zgłosiły: BRAND CONNECTION, MEDIAEDGE i MEDIA VEST. Komisja przetargowa pod przewodnictwem Ewy Świstuniuk (Prezes Zarządu Infor Biznes) wybrała ostatecznie Media Vest, który od marca 2009 będzie obsługiwał Gazetę Prawną.

Głównymi kryteriami wyboru były oferowane warunki rabatowe, efektywne planowanie kampanii – koszt dotarcia CPP. Ostatnio Gazetę Prawną obsługiwał Dom Mediowy Brand Connection.

W ramach budżetu Gazeta Prawna planuje przede wszystkim bieżącą obsługę ważniejszych wydarzeń i tematów publikowanych na łamach przy wykorzystaniu mediów elektronicznych (radia i telewizji).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu