Infor Global Solutions rozszerza ofertę działu PSO

Infor ogłosił zmiany w obszarze globalnego działu PSO (Professional Services Organization), podkreślając swoje zaangażowanie w redukowanie całkowitego kosztu posiadania (ang. Total Cost of Ownership) aplikacji biznesowych. John Flavin, dotychczasowy wiceprezes ds.satysfakcji klienta w Infor został mianowany na stanowisko wiceprezesa ds. globalnych usług profesjonalnych. Nowo utworzone stanowisko w strukturze firmy posłuży do kierowania międzynarodowym zespołem zajmującym się usługami w dziedzinie oprogramowania. Infor utworzył również grupę Usług Zarządzanych, która zajmie się standaryzacją w Centrum Doskonałości istniejących usług takich jak tzw. software-as-a-service (SaaS). Działania te będą prowadzić do dalszych oszczędności i innowacji po stronie klientów.

Oprócz dostarczania oprogramowania dostosowanego do określonych potrzeb biznesowych, Infor obniża jego całkowity koszt posiadania, dzięki doświadczonemu zespołowi ekspertów branżowych, zlokalizowanemu w różnych zakątkach globu. Utworzenie korporacyjnego stanowiska odpowiedzialnego za zarządzanie tym zespołem powinno zwiększyć ogólną wydajność, upowszechnić najlepsze praktyki i poprawić zdolność do dopasowania najbardziej odpowiedniego zespołu ekspertów do potrzeb każdego z klientów. John Flavin posiada 25 lat doświadczenia w dziedzinie aplikacji biznesowych, a także w rozwoju produktu, sprzedaży, wsparciu oraz w usługach. Przed rozpoczęciem pracy w Infor, pracował na stanowiskach kierowniczych w Future Three, JBA International, Unisys oraz w Ford Motor Company.

Przedsiębiorstwa coraz częściej zwracają się do swoich dostawców oprogramowania z prośbą o ofertę w dziedzinie długookresowych usług zarządzanych, wykraczających poza ustalone ramy czasowe tradycyjnych usług. Elastyczny zestaw usług Infor oraz opcje zakupu oprogramowania pomagają klientom złagodzić ryzyko, obniżyć koszty i skupić się na swojej kluczowej działalności. Poprzez stworzenie Centrum Doskonałości dla usług zarządzanych, Infor koncentruje zgromadzone doświadczenia, aby wspomóc współpracę, innowacyjność i oszczędności kosztów u swoich klientów.

Usługi zarządzane Infor obejmują:

  • Application Management Services (AMS, Usługi zarządzania aplikacjami) – kompletne zarządzanie lokalne aplikacjami biznesowymi Infor lub firm trzecich, w tym: administracja systemów i baz danych oraz wsparcie help desku
  • SaaS – aplikacje Infor oferowane na żądanie jako usługa internetowa
  • Hosting rozwiązań – zdalny hosting aplikacji dla licencjonowanego oprogramowania
  • Kastomizacje – wydzielony zespół, który zarządza dostosowaniem aplikacji i integracją z produktami firm trzecich
  • Dodatkowy personel – lokalny personel IT do wsparcia projektów klienta

Podległy Flavinowi dział Usług Zarządzanych Infor jest prowadzony przez Paula Pinto, który dołączył do firmy na początku 2008 roku. Pinto związał całą swoją 23-letnią karierę z usługami konsultingowymi dotyczącymi aplikacji biznesowych. Posiada też bogate doświadczenie w outsourcingu biznesu i funkcji IT w różnych regionach świata. Przed dołączeniem do Infor zajmował kierownicze stanowiska w Epicor Software, NIIT Technologies oraz w firmie Whittman-Hart.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu