Blue Tax Group S.A.: Oświadczenie Członka Rady Nadzorczej

12. lutego br. do Zarządu Blue Tax Group S.A. – Spółki z wieloletnim doświadczeniem w branży outsourcingu usług doradczo-finansowych dla MŚP – wpłynęło oświadczenie Pana Dariusza Wesołowskiego, znaczącego akcjonariusza Spółki, Członka Rady Nadzorczej Blue Tax Group S.A. o następującej treści:

„Ze względu na zbieg wydarzeń związanych ze znaczną zmianą wyceny rynkowej spółki oraz moją rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej Blue Tax Group S.A. jako znaczący akcjonariusz spółki pragnę oświadczyć, że nie zbyłem ani jednej sztuki akcji od jej debiutu giełdowego i nie mam takiej intencji w najbliższej przyszłości.

Z poważaniem,
Dariusz Wesołowski”

W ocenie Zarządu Spółki Blue Tax Group S.A. oświadczenie to może mieć wpływ na wycenę rynkową Spółki.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu