Złoto znów na topie

Złoto przebiło wczoraj sześciomiesięczne maksimum z września ubiegłego roku. Kursy czerwcowych kontraktów terminowych na NYMEX/COMEX wzrosły o 30 dolarów do 948,8 USD za uncję trojańską.

Był to wynik utraty wiary przez inwestorów w plan naprawy sytuacji w sektorze bankowym Stanów Zjednoczonych. Wzrosła w nadzwyczajnym stopniu awersja do ryzyka – inwestorzy uznali więc, że złoto będzie bezpieczną przystanią dla ich kapitałów.

W tym roku złoto podrożało o około 7 proc. Od listopada znajduje się w trendzie wzrostowym. Rodzi się pytanie, czy przebije ono maksimum z marca ub.r. wynoszące 1034 USD?

Równocześnie ze złotem drożały w ostatnich dniach platyna i srebro, osiągając poziomy sprzed czterech miesięcy.

Wzrastają dynamicznie inwestycje funduszy złota. Największy z nich (ETF), notowany na giełdzie – SPDR Gold Trust w ciągu tylko jednego dnia 10/11 lutego br. powiększył inwestycje w złoto o 40,37 ton i posiada już 935,09 ton czystego złota o wartości 28,2 mld USD. W ciągu tygodnia, od 4 do 11 lutego, fundusz ten powiększył stan posiadania złota o 8,8 proc.

Należy zaznaczyć, że wzrost zasobów złota w funduszach ETF reprezentuje stabilny i długoterminowy popyt inwestycyjny.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Thomson Reuters

Jan Mazurek

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu