Quest Software ogłosił wyniki finansowe za 2008 r.

Quest Software, producent oprogramowania do zarządzania wydajnością aplikacji, bazami danych oraz infrastrukturą IT, osiągnął w 2008 roku wzrost przychodów o 16,5% w stosunku do roku 2007.

W 2008 roku Quest Software uzyskał przychody ogółem w wysokości 735,4 mln USD. Stanowi to 16,5% wzrost w stosunku do roku 2007 (631 mln USD). W samym IV kwartale ubiegłego roku Quest Software osiągnął rekordowy poziom przychodów, tj. 201,6 mln USD. Daje to 8% przyrost w porównaniu z IV kwartałem 2007 roku (186,7 mln USD).

“Quest przez cały 2008 rok umacniał swoją finansową i produktową pozycję na rynku. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy kilka strategicznych przejęć firm w takich kluczowych obszarach, jak Windows Management i Virtualization Management. To pozwali nam w jeszcze większym zakresie zaspokoić potrzeby klientów w 2009 roku i w kolejnych latach” – Doug Garn, prezes i CEO, Quest Software

Według standardów rachunkowości US GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) w IV kwartale ubiegłego roku zysk netto wyniósł 29 mln USD (25,3 mln USD w IV kw. 2007 r.), a zysk operacyjny 39,6 mln USD, co stanowi 19,7% wzrost w porównaniu z IV kw. 2007 r. (22,8 mln USD ). Całkowity zysk netto osiągnął w 2008 roku poziom 67,9 mln USD (63,1 mln USD w 2007 r.) przy 12,2% wzroście zysku operacyjnego w stosunku do 2007 roku.

Ubiegły rok to ważny okres dla Quest Software nie tylko dzięki osiągnięciu bardzo dobrych wyników finansowych. Firma umocniła swoją pozycję na rynku również dzięki przejęciu takich firm jak NetPro Computing, Visioncore, PassGo Technologies czy Evidian. Ponadto w 2008 r. spółka poszerzyła ofertę produktową o nowe, innowacyjne rozwiązania m.in. do kompleksowego zarządzania infrastrukturą Microsoft, bazami danych, infrastrukturą wirtualną oraz wspierające nowe technologie takie, jak Microsoft SharePoint czy System Center. W 2009 r. Quest Software planuje kontynuowanie dotychczasowej strategii rozwoju firmy i produktów. Do najważniejszych celów będzie należało poszerzanie oferty produktowej i stałe dostosowywanie jej do potrzeb klientów oraz dalsze umacnianie pozycji firmy na rynku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu