Oszczędzajmy energię

Według szacunków Komisji Europejskiej gospodarstwa domowe w Polsce odpowiadają za największe zużycie energii w kraju, bo około 32%, wyprzedzając tym samym przemysł (29%), transport (22%) oraz sektor usług (17%). Energia wykorzystywana przez polskie gospodarstwa domowe jest w znacznym stopniu pobierana przez systemy ogrzewania (30-55%) i wentylacji (20-40%). Natomiast średni poziom zużycia energii – łącznie przez ogrzewanie i wentylację – w krajach „starej piętnastki” Unii Europejskiej wynosi około 57%. Obrazuje to skalę różnic i potencjał do poprawy efektywności energetycznej w Polsce. Tak znaczący udział obu sektorów – na tle całego kraju – w zużyciu energii może przyczynić się do zwiększania popytu na zakup bardziej nowoczesnych, energooszczędnych i efektywniejszych urządzeń wentylacjno-klimatyzacyjnych. Te restrykcyjnie wymogi stawia również Unia Europejska, w ramach programu ochrony środowiska.

Marek Perendyk, Prezes Centrum Klima SA

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu