Oświadczenie PBI w sprawie badań Megapanel PBI/Gemius

Niektórzy odbiorcy naszej informacji prasowej (http://www.internetstandard.pl/news/334816/PBI.chce.zmian.w.badaniach.internetu.w.Polsce.html) odczytali, iż przyczyną niedostosowania badania Megapanel PBI/Gemius do potrzeb polskiego rynku są zaniechania po stronie Gemius. Pragniemy wyjaśnić, że tak nie jest i nie było to intencją publikacji prasowej. W toku naszej współpracy, trwa ciągły proces wzajemnej wymiany poglądów mający na celu wprowadzenie konstruktywnych zmian w badaniu.

PBI korzysta z doświadczeń Gemius, który jako firma badawcza realizuje badania na rynkach europejskich. Badania te zawierają już rozwiązania odpowiadające na część postulatów przywoływanych w informacji prasowej (wcześniejsza publikacja wyników, badania wideo, transparentność).

Gemius korzysta także z doświadczeń członków PBI, zrzeszających największych wydawców internetowych. PBI oraz Gemius wymieniły się wzajemnie propozycjami zmian w badaniu, a współpraca obu podmiotów to proces wzajemnej inspiracji który ma jeden cel: wprowadzenie konstruktywnych zmian w prowadzonym badaniu.

PBI wyraża nadzieję, iż w niedługim czasie wspólne wysiłki obu podmiotów zaowocują w sposób dostrzegalny i korzystny dla wszystkich uczestników rynku.

Andrzej Garapich, Polskie Badania Internetu

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu