Nowy Dyrektor ds. Technologii w Emerson Network Power prognozuje wzrost znaczenia dziedziny business continuity w roku 2009

Emerson Network Power, spółka z grupy Emerson (NYSE:EMR), globalnego lidera w zapewnianiu ciągłości funkcjonowania systemów o krytycznym znaczeniu dla biznesu (Business-Critical Continuity), powierzyła Victorowi Lee, dyrektorowi ds. Technologii zarządzanie innowacjami technicznymi we wszystkich 12 centrach kompetencyjnych firmy. Zadaniem Lee jest podniesienie koncentracji i spójności platform rozwojowo-badawczych zajmujących się problemami ciągłości działania systemów o znaczeniu krytycznym w branży centrów danych, w branży telekomunikacyjnej i branży alternatywnych źródeł energii oraz w środowiskach przetwarzania energii.

Lee podkreśla, że takie podejście będzie mieć istotne znaczenie dla świata gospodarki, w którym nawet drobny przestój może mieć poważne konsekwencje dla biznesu. Warunki gospodarcze przyczyniły się do zmiany w podejściu do ciągłości działania systemów biznesowych i rosnącego zainteresowania energooszczędnymi technologiami i aplikacjami. Ponadto, każde kierownictwo zatwierdzające strategiczne inwestycje technologiczne musi zwracać szczególną uwagę na niezawodność i elastyczność produktu dostawców. „Produkty i rozwiązania Emerson Network Power spełniają wszystkie te oczekiwania, u ich podstawy leży bowiem silne zaangażowanie we wdrażanie innowacji, czynnik wyróżniający naszą firmę” – powiedział Lee.

„Emerson Network Power, jako światowy lider, musi nieustannie mobilizować siebie i rynek do opracowywania innowacyjnych technologii, które ułatwiają życie naszym klientom i podnoszą konkurencyjność biznesu”, dodał Lee. „Zajmuję się ukierunkowywaniem naszych działań na wyzwania stawiane przed systemami zapewniającymi ciągłość działania poprzez innowacyjne podejście do rozwiązań konwencjonalnych, jak też poświęcanie większej uwagi przyjaznym dla środowiska, alternatywnym technologiom energetycznym. Spodziewam się dalszej współpracy pomiędzy kierownictwem firmy i naszym zespołem innowatorów skierowanej na wyprzedzanie problemów, wobec których staniemy w przyszłości”.

Victor Lee założył w roku 2000 w Teksasie firmę Innoveta Technologies (obecnie TDK Innoveta Inc), w której był prezesem i dyrektorem generalnym. Wcześniej piastował stanowisko członka kadry zarządzającej w AT&T/Bell Laboratories/Lucent Technologies, gdzie przepracował 17 lat. W trakcie swojej kariery zawodowej zarejestrował 15 patentów w USA. Uzyskał stopień magistra z inżynierii elektrycznej na Rutgers University, tytuł licencjata z fizyki oraz tytuł magistra w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami na Baylor University.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu