Specjalny fundusz dla spółek dotknietych stratami na opcjach

Capital One Advisers wystąpił do Ministerstwa Gospodarki z koncepcją stworzenia funduszu inwestycyjnego dla spółek, które odniosły jednorazowe straty w wyniku transakcji na opcjach walutowych oraz CIRS.

Zakres działań, jakie Capital One Advisers w ramach wsparcia proponuje Ministerstwu Gospodarki, wykroczył poza planowaną na marzec konferencję dla podmiotów narażonych na straty na opcjach walutowych. Obecnie trwają również rozmowy na temat powołania funduszu inwestycyjnego dla zagrożonych spółek. Ministerstwo Gospodarki wyraziło zainteresowanie tym pomysłem.

„Fundusz ma stanowić element pakietu antykryzysowego” – podkreśla Marcin Duszyński, Prezes Zarządu Capital One Advisers. „Kwestią decydującą o powodzeniu projektu będzie stworzenie kompetentnego zespołu profesjonalistów, współnadzorujących selekcję (wydzielanie zdrowych fundamentalnie podmiotów) oraz późniejszą działalność spółek po dokonaniu inwestycji przez Fundusz. Proponowanym rozwiązaniem jest zaangażowanie pracowników instytucji finansowych, będących partnerami Skarbu Państwa w projekcie Funduszu. Dodatkowo, funkcje współnadzorujące pełniłyby wyselekcjonowane firmy doradcze, spełniające określone kryteria formalne oraz merytoryczne” – dodaje Marcin Duszyński.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu