Oracle obsługuje 100 mln abonentów za pomocą aplikacji Oracle Communications Billing and Revenue Management

Najważniejsze fakty:

  • Firma Oracle zakończyła przeprowadzanie kompleksowego testu wydajności i skalowalności systemu Oracle Communications Billing and Revenue Management 7.3.1, który wykazał zdolność tej aplikacji do obsługi 100 mln abonentów. Skalowalność tego rzędu ma kluczowe znaczenie dla zaspokajania potrzeb najbardziej liczących się operatorów komunikacyjnych oraz operatorów zainteresowanych konsolidacją wielu aplikacji bilingowych w jedną konwergentną platformę.
  • Ponadto firma Oracle zaproponowała organizacji TM Forum szereg branżowych testów wzorcowych w ramach inicjatywy dotyczącej zarządzania przychodami (Revenue Management Initiative). Testy te zapewnią operatorom spójną metodę weryfikacji i mierzenia wydajności oraz skalowalności produktów dostępnych na rynku, aby spełnić wymagania biznesowe sformułowane przez organizację TM Forum w modelach Enhanced Telecom Operations Map oraz Telecoms Application Map, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu bilingu i zarządzania przychodami.

Szczegóły testu:

  • Test, przeprowadzony w laboratoriach IBM w Beaverton w stanie Oregon, obejmował różne przebiegi, w tym obliczanie stawek, rozliczanie, fakturowanie i czynności związane z obsługą klientów z wykorzystaniem różnorodnych planów zamodelowanych zgodnie z rzeczywistymi procesami biznesowymi występującymi w branży telekomunikacyjnej.
  • Wyniki wykazały niemal liniową skalowalność od 33 mln do 66 mln i potem do 100 mln abonentów. Przy 100 mln abonentów aplikacja przetwarzała 176 mln rekordów ze szczegółami połączeń na godzinę. Test wykazał ponadto, że aplikacja może rozliczyć 100 mln abonentów w około 14 godzin ― zaspokajając potrzeby nawet największych na świecie operatorów.
  • Wskaźniki te były czterokrotnie wyższe od osiąganych wcześniej i dowiodły, że serwer IBM Power 570 oraz aplikacja Oracle Communications Billing and Revenue Management działająca pod kontrolą systemu operacyjnego AIX 6.1 są w stanie obsługiwać rzeczywiste obciążenia i zarządzać nimi w wymagającym środowisku ze znakomitą wydajnością.
  • Testowana aplikacja firmy Oracle działała na klastrze bazy danych złożonym z serwerów Power 570 wyposażonych z procesory IBM POWER6, system operacyjny IBM AIX w wersji 6.1 i technologię wirtualizacji IBM PowerVM zainstalowaną w podsystemie pamięci masowej IBM DS8300.
PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu