Nowa wersja Spotlight on Oracle 6.0 firmy Quest Software

W lutym br. firma Quest Software wprowadziła do sprzedaży najnowszą wersję Spotlight on Oracle – narzędzie do monitoringu i diagnostyki środowiska bazodanowego Oracle. Oprogramowanie to umożliwia proaktywne zarządzanie wydajnością bazy danych, dzięki stałemu monitoringowi wszystkich komponentów i procesów krytycznych środowiska Oracle oraz szybkiemu wykrywaniu problemów wydajnościowych.

Spotlight on Oracle to narzędzie, które umożliwia administratorom baz danych łatwe, szybkie i kompleksowe zarządzanie całym środowiskiem Oracle za pomocą graficznej konsoli. W czasie rzeczywistym zapewnia podgląd aktywności i analizę wszystkich procesów i komponentów środowiska Oracle. Wskazuje także źródło ewentualnych problemów wydajnościowych i pojawiających się nieprawidłowości.

Wersja 6.0 Spotlight on Oracle posiada zupełnie nowe funkcje. Charakteryzuje się rozbudowanymi możliwościami diagnostyki proaktywnej, pozwalającej m.in. na wczesną identyfikację “wąskich gardeł” i zapobieganie występowaniu spadków wydajności. Ponadto nowy Spotlight on Oracle posiada funkcję proaktywnej diagnostyki dla SQL w sytuacji zmieniających się planów wykonań zapytań lub trendów wydajności.

Najnowsza wersja Spotlight on Oracle zapewnia również dodatkowe możliwości diagnostyki dla archiwizacji. Archiwizacja stała się obecnie bardziej kompleksowa. Spotlight umożliwia uproszczenie i zautomatyzowanie monitoringu i zarządzania archiwami, dostarczając skonsolidowany podgląd aktywności i kondycji archiwum. Pozwala również na przeprowadzenie kalkulacji czasu, jaki pozostał do wystąpienia przewidywanej awarii. Ponadto administratorzy są powiadamiani, kiedy pojawi się problem lub kiedy Spotlight przewiduje wystąpienie problemu związanego z lokalizacją archiwum lub procesem archiwizacji.

Najnowszy Spotlight on Oracle zapewnia bieżącą diagnostykę wydajności wszystkich komponentów bazy danych, pozwala rozwiązywać problemy wydajnościowe w czasie rzeczywistym oraz proaktywnie zapobiegać spadkom wydajności. Dzięki nowym, poszerzonym możliwościom obsługi środowiska Oracle, Spotlight pozwala w większym stopniu wykorzystać narzędzia, którymi dysponują już administratorzy, co wpływa nie tylko na ich produktywność, ale także na oszczędności wydatków. Zautomatyzowanie wykrywania, diagnostyki i rozwiązywania problemów wydajnościowych zapobiega wystąpieniu spadków wydajności środowiska Oracle, co pozwala uniknąć negatywnego wpływu na aplikacje, pracę użytkowników końcowych oraz operacje biznesowe.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu