Nowa struktura organizacyjna w Amadeus

przez | 11/02/2009

Amadeus dokonuje wewnętrznej reorganizacji w celu przyspieszenia wprowadzania nowych produktów na rynek i zacieśnienia relacji z klientami

Amadeus, dostawca technologii i rozwiązań dystrybucyjnych dla branży turystycznej, przedstawiła plany reorganizacji struktury firmy.

Z dniem 1 stycznia 2009 r. na stanowisko wiceprezesa wykonawczego do spraw handlowych mianowano Philippe’a Chérèque’a.

Struktura handlowa firmy zostanie podzielona na trzy funkcjonalne działy, odpowiadające zasadniczym obszarom działalności firmy Amadeus, co pozwoli przyspieszyć wprowadzanie nowych produktów i lepiej zaspokajać potrzeby klientów.

Od 1 marca, nowo powstałym działem rozwiązań informatycznych dla linii lotniczych kierować będzie Julia Sattel, wcześniej wiceprezes ds. rozwoju sprzedaży globalnej na regiony EMEA i Ameryki Łacińskiej. Wydzielenie tego zakresu działalności Amadeus w odrębny dział nadzorowany przez Julię Sattel, która od dawna należy do najściślejszego kierownictwa firmy Amadeus, pozwoli lepiej skoncentrować się na tym ważnym kierunku działalności firmy. Głównym zadaniem powierzonym Julii Sattel w jej nowej roli będzie powiększenie grona klientów firmy o linie lotnicze potencjalnie zainteresowane rozwiązaniami oferowanymi przez Amadeus oraz dalsze rozszerzenie oferty firmy w tym zakresie.

Od 1 lutego, Ian Wheeler przejmie w firmie Amadeus odpowiedzialność za sprawy dystrybucji. Połączenie wszelkich aspektów dystrybucji – od linii lotniczych, przez hotele, wypożyczalnie samochodów, koleje, rejsy promowe, aż po ubezpieczenia – w obrębie jednej jednostki usprawni działanie firmy Amadeus w tym kluczowym obszarze. Ian Wheeler będzie w dalszym ciągu odpowiadał za zarządzanie globalnymi działaniami marketingowymi firmy i usługami dla klientów.

Również z dniem 1 lutego część firmy Amadeus, opracowująca nowe rozwiązania informatyczne dla biur podróży, zostanie połączona z Multinational Customer Group (MCG), tworząc nowy dział, którego szefem będzie Claude Giafferri, wcześniej wiceprezes ds. produktów i rozwiązań dla biur podróży. Powstanie nowego działu stworzy znakomite możliwości dywersyfikacji rozwiązań informatycznych oferowanych przez Amadeus i umocni pozycję firmy jako długofalowego partnera technicznego krajowych i międzynarodowych biur podróży oraz działających w tej branży korporacji.

Bertrand Kientz, wiceprezes ds. strategii rozwoju produktów i oprogramowania, staje na czele nowego działu, którego celem będzie zapewnienie zgodności kierunków rozwoju produktów i oprogramowania z oczekiwaniami i potrzebami klientów, a także pomoc w realizacji planów handlowych we wspomnianych powyżej trzech obszarach działalności.

Pod względem geograficznym struktura firmy Amadeus podzielona zostanie na trzy regiony, których organizacja odzwierciedlać będzie korporacyjny podział na jednostki zajmujące się poszczególnymi obszarami działalności: informatyką dla linii lotniczych (Airline IT), dystrybucją (Distribution), informatyką dla biur podróży i MCG (Travel IT & Multinational Customer Group) oraz rozwojem regionalnym (Regional Development), co pozwoli firmie Amadeus szybko reagować na specyficzne potrzeby lokalnych klientów i rynków.

  • Regionem Azji i Pacyfiku w dalszym ciągu kierować będzie David Brett, wiceprezes Amadeus na region Azji i Pacyfiku, pełniacy tą funkcję od stycznia 2000 r.
  • Kierownictwo regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) obejmie z dniem 1 marca Frédéric Spagnou. Wcześniej Frédéric Spagnou pełnił funkcję wiceprezesa ds. Airline Business Group.
  • Od 1 lutego do odwołania obowiązki szefa połączonego regionu Ameryki Północnej, Południowej i Środkowej pełnić będzie Philippe Chérèque. Jego podwładnymi będą Kay Urban, pozostająca od 2004 roku prezesem i dyrektorem generalnym Amadeus North America oraz Christian von Thuemen, od 2006 roku dyrektor Amadeus Latin America.

„W rozpoczynającym się roku, który dla branży turystycznej będzie zapewne niezwykle burzliwy, ogromne znaczenie będzie miała organizacyjna struktura geograficzna firmy, radykalnie przybliżająca najbardziej doświadczone kadry Amadeus do klientów, zaś uproszona organizacja struktur centralnych pozwoli nam w pełni zaangażować nasz potencjał do wykorzystania nadarzających się możliwości” – mówi Philippe Chérèque, wiceprezes wykonawczy do spraw handlowych w firmie Amadeus – „Dysponując najwyższej klasy zespołem kadry kierowniczej, z zapałem przystępuję do realizacji wyzwań związanych z pomocą branży turystycznej
w znalezieniu rozwiązań zapewniających efektywność w niestabilnym środowisku ekonomicznym.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.