IFS Applications wspiera zarządzanie w Stoczni Marynarki Wojennej S.A. w Gdyni

IFS, globalny dostawca aplikacji biznesowych dla przedsiębiorstw realizuje drugi etap wdrożenia systemu klasy ERP IFS Applications w gdyńskiej Stoczni Marynarki Wojennej S.A. Przyczyni się to do zwiększenia kontroli, efektywności oraz konkurencyjności spółki na rynku. Funkcjonalności systemu IFS wdrożone w pierwszym etapie projektu zakończonym w marcu 2008 r. wpłynęły już na redukcję kosztów i czasu dostaw.

Stocznia Marynarki Wojennej S.A. zajmuje się remontami, budową, przebudową i modernizacją jednostek pływających Marynarki Wojennej, floty handlowej, rybackiej i technicznej. W zakres działalności Stoczni wchodzi również produkcja urządzeń specjalnych, wyrobów, podzespołów i części zamiennych. Ponadto, firma świadczy różnego typu usługi – od remontowych, dokowych, projektowych i kooperacyjnych aż po transportowe, spedycyjne i magazynowe. Ze względu na różnorodną działalność, w maju 2007 roku, Stocznia Marynarki Wojennej S.A. zdecydowała się na wdrożenie najnowszej wersji IFS Applications. System zastąpił rozwiązanie, z którego Stocznia Marynarki Wojennej S.A. korzystała wcześniej i usprawnił działalność przedsiębiorstwa.

Stocznia zdecydowała się na wybór IFS Applications, ponieważ silną stroną systemu są funkcjonalności szczególnie ważne dla przedsiębiorstw, w których działalności dominuje realizacja projektów. Rozwiązanie jest już z powodzeniem wykorzystywane przez około 40 stoczni na całym świecie, co potwierdza doświadczenie firmy IFS w tej branży. Istotna była również silna pozycja IFS wśród dostawców systemów klasy ERP w Polsce.

Proces wdrożeniowy został podzielony na dwa etapy. Etap pierwszy, trwający od 15 maja 2007 roku do 31 marca 2008 roku, objął następujące moduły: IFS Finanse, IFS Dystrybucja (w zakresie zaopatrzenia), IFS Zasoby Ludzkie i IFS Płace. Celem tego etapu było zastąpienie dotychczas stosowanego rozwiązania informatycznego nowoczesnym, zintegrowanym systemem wspomagającym zarządzanie klasy ERP.

Obecnie w Stoczni Marynarki Wojennej S.A. realizowany jest drugi etap wdrożenia IFS Applications który znacznie rozszerza zakres projektu. Wdrażane są kolejne istotne moduły: IFS Dystrybucja (w części dotyczącej sprzedaży), IFS Produkcja, IFS Projekt, IFS Remonty oraz IFS Zarządzanie Dokumentacją. Uruchomienie systemu w pełniej funkcjonalności, określonej w drugim etapie wdrożenia planowane jest na drugą połowę 2009 r.

Stocznia dostrzega już efekty wdrożenia systemu IFS Applications. Przedsiębiorstwo zalicza do nich przede wszystkim usprawnienie zarządzania gospodarką magazynową – dane na temat tego czy potrzebny materiał jest w magazynie i w jakiej ilości, są dostępne na bieżąco. Ograniczono również koszty zakupów i magazynowania, a czas dostawy uległ znacznemu skróceniu.

Obecnie z systemu IFS Applications w Stoczni Marynarki Wojennej S.A korzysta 450 użytkowników.

„Nowoczesne, zintegrowane aplikacje biznesowe firmy IFS sprawdzają się w największych korporacjach na świecie, w tym w przemyśle stoczniowym” – mówi Marcin Taranek, prezes Zarządu IFS Poland. „Naszym zdaniem, system może stać się istotnym wsparciem dla Stoczni w realizacji ambitnego zadania unowocześnienia polskiej floty”.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu