Comarch ma 80,89 procent akcji SoftM

Zarząd Comarch SA informuje, że  w dniu 02 lutego 2009 zakończone zostało, przeprowadzone zgodnie z niemieckim prawem (Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz)  przez Comarch Software AG, wezwanie  do sprzedaży  akcji spółki SoftM Software und Beratung AG. Po rozliczeniu wezwania Comarch posiada 80,89 procent akcji niemieckiej spółki.

Okres akceptacji wezwania rozpoczął się 22 grudnia 2008 roku i zakończył 02 lutego 2009 roku. W wyniku rozliczenia powyższego wezwania w dniu 9 lutego 2009 Comarch Software AG nabył 1.991.777 (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) akcji spółki, po cenie 3.45 EURO za jedną akcję, za łączną cenę 6.871.630,65 EURO (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści euro i 65/100). Przed ogłoszeniem wezwania Comarch Software AG, spółka zależna Comarch SA, posiadała 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowiących 50.15 procent kapitału zakładowego spółki SoftM Software und Beratung AG.

Po  rozliczeniu wezwania Comarch Software AG jest posiadaczem 5.241.777 (pięć milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) akcji spółki SoftM Software und Beratung AG, które stanowią 80.89 procent w jej kapitale zakładowym. Akcje te uprawniają do 5.241.777 (pięć milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) głosów, tj. 80.89 procent na walnym zgromadzeniu spółki.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu